Prelet politik: Pomembni podatki o predšolski vzgoji in varstvu v Evropi

Objavljen je slovenski prevod preleta poročila Pomembni podatki o predšolski vzgoji in varstvu v Evropi. Prelet politik: Pomembni podatki o vzgoji...

Predstavitev na področju digitalnega izobraževanja v Evropi

Vabljeni, da se pridružite predstavitvi Evropske komisije, 25. novembra (12.30-14.00), na kateri bosta predstavljena Študija ICILS 2018 in poročilo...

Strukturni indikatorji za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja 2019

Kako se politike vzgoje in varstva predšolskih otrok razlikujejo po evropskih državah? Katere politike so koristne pri preprečevanju zgodnjega...

Struktura sistemov izobraževanja v Evropi 2019/20

Poročilo Eurydice Struktura sistemov izobraževanja v Evropi 2019/20: Shematični diagrami (.pdf, en) je zbir pomembnih informacij in podatkov o...

Obvezno izobraževanje v Evropi 2019/20

V tabeli Compulsory education in Europe – 2019/20 (.pdf) so objavljeni podatki o trajanju obveznega izobraževanja/usposabljanja v Evropi. Redno...

Sistem vzgoje in izobraževanja

SI

EN

HU

IT

DE

(Skupno 11.416 obiskov, 10 današnjih obiskov)