Nacionalna konferenca Učeča se profesionalna skupnost - UPS

Kategorija: Aktualno Ustvarjeno 29. 05. 2018

UPS slikaVabljeni na prvo nacionalno konferenco o profesionalnem razvoju strokovnih delavcev v VIZ in o tem, kako naj vsak VIZ postane učeča se profesionalna skupnost – UPS.

Cilji konference

  • Predstaviti študijo evropskega omrežja Eurydice o karierah učiteljev v Evropi (Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support) in umestitev Slovenije v njej.
  • Spodbuditi razpravo o različnih vidikih profesionalnega razvoja učiteljev. Identificirati močna področja sedanjega sistema začetnega in nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter šibka področja, torej tista, ki so potrebna ponovnega premisleka, ocene in prenove.
  • Odpreti razpravo o opredelitvi kompetenc učitelja v različnih obdobjih kariere. Ob tem izpostaviti dileme, ki se navezujejo na kontinuiteto med začetnim izobraževanjem in stalnim profesionalnim razvojem učiteljev v šolah.

Kdo?

Vsi vzgojitelji, učitelji, drugi strokovni delavci in ravnatelji vrtcev, osnovnih in srednjih šol, organizacij za izobraževanje odraslih ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, študenti pedagoških študijskih programov izobraževalci učiteljev, pedagoški svetovalci in raziskovalci s področja vzgoje in izobraževanja ter drugi predstavniki zainteresirane javnosti.

Zakaj?

Da bomo skupaj opredelili dileme profesionalnega razvoja strokovnih delavcev in na ugotovitvah gradili razvoj sistema.

Kdaj in kje?

V Kongresnem centru na Brdu pri Kranju 3. oktobra 2018.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma najpozneje do 15. septembra 2018.

Kotizacije za udeležbo ni!