Novice

FF: Projekt Analiza bralne pismenosti otrok z učnimi težavami in delavnice kreativnega pisanja kot model reševanja bralnih težav

Kategorija: Novice
Ustvarjeno 01. 08. 2018

Od aprila do julija je na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo in Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete pod koordinatorstvom Centra za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete potekal projekt Analiza bralne pismenosti otrok z učnimi težavami in delavnice kreativnega pisanja kot model reševanja bralnih težav. Projekt je povezal univerzitetni prostor z negospodarskim sektorjem ter študentom omogočil pridobitev praktičnih izkušenj že med izobraževanjem.
 
Sestavljala sta ga raziskovalna in izvedbena faza, znotraj katere so študentke na Mladinskem informativnem svetovalnem središču Slovenije (Zavod MISSS) izvedle delavnice kreativnega pisanja za učence z bralnimi in učnimi težavami, z namenom izboljšanja njihove bralne samopodobe. Rezultat projekta bo tudi publikacija z učnimi pripravami in gradivom, ki bo služila za nadaljnje delo z učenci. Pedagoški mentorji asist. dr. Anja Mrak, asist. dr. Marjeta Šarić in asist. dr. Igor Žunkovič so pri projektu sodelovali z delovnimi mentorji iz zavoda MISSS in Alenko Oblak. Projekt sta financirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Vir>> Filozofska fakulteta v Ljubljani

 

Podroben opis - Eurypedia

Kategorija: Novice
Ustvarjeno 30. 09. 2011

V letu 2011 smo na nacionalni enoti Eurydice pripravili popolnoma osvežen podroben opis slovenskega izobraževalnega sistema. Prvič je opis pripravljen in objavljen dvojezično, torej v slovenskem in v angleškem jeziku. Podroben opis je bil pripravljen po enotni metodologiji omrežja Eurydice za novo spletno enciklopedijo evropskih izobraževalnih sistemov imenovano Eurypedia.  

Eurypedia je nov izdelek mreže Eurydice, s katerim želimo kar najbolj natančno predstaviti izobraževalne sisteme in reforme izobraževalnih sistemov v Evropi. Spletna enciklopedija pokriva 38 evropskih izobraževalnih sistemov v 33 državah, sodelujočih v evropskem programu vseživljenjskega učenja (vseh 27 držav članic EU, ob njh pa še Hrvaška, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Švica in Turčija).