Facebook 

Arhiv novic

 

 

Novice

ZRSZ bo objavil javni povabili za izvedbo »Učnih delavnic«

Kategorija: Novice
Ustvarjeno 20. 12. 2017

Operacija »Učne delavnice« je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 umeščena v prednostno os 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine. Cilj operacije je socialna, poklicna in delovna integracija in pridobivanje delovnih kompetenc za 1.000 oseb iz ciljne skupine. Učne delavnice so namenjene vključevanju ranljivih skupin v socialna podjetja (informiranje, motiviranje in podpora pri vključevanju v zaposlitev ali pri vključevanju v delovna usposabljanja za osebe iz posameznih ranljivih skupin) in razvoju dejavnosti in zaposlovanju v obstoječih socialnih podjetjih z namenom socialne, poklicne in delovne rehabilitacije.

Ciljne skupine so v skladu s 6. členom (posebni pogoji zaposlovanja) Zakona o socialnem podjetništvu. ZRSZ bo v projekte, ki se bodo izvajali v okviru operacije, vključil brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, za katere je ZRSZ ugotovil, da potrebujejo poglobljeno obravnavo in izpolnjujejo vsaj še enega od naslednjih kriterijev:

a) so invalidi, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa in niso vključeni v programe zaposlitvene rehabilitacije;
b) so na ZRSZ prijavljene najmanj 24 mesecev ali več (dolgotrajno brezposelne osebe);
c) so na ZRSZ prijavljene več kot 6 mesecev in jim je po zaključku izobraževanja to prva zaposlitev ali so po dokončanem univerzitetnem, visokošolskem ali višješolskem strokovnem izobraževanju zaključili pripravništvo ali jim je prenehal status mladega raziskovalca, pri čemer imajo prednost mladi do vključno 29 let z odločbami o usmerjanju ali statusom invalida ob prehodu iz izobraževanja na trg dela,
d) so starejše od 55 let,
e) imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo (KLASIUS SRV koda: 11001 ali 12001),
f) so pripadniki romske skupnosti,
g) so na ZRSZ prijavljene najmanj 6 mesecev in še ni preteklo eno leto od prestane kazni zapora, oziroma so v času pogojnega odpusta,
h) so v programu ali v dveh letih po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog,
i) so osebe, ki se bodo po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije ponovno aktivirale na trgu dela.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo za izvedbo "Učnih delavnic" objavil dve javni povabili, in sicer:

a) Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice«, ki bo namenjeno vključevanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva (ki zajema pravne in fizične osebe, ki so lahko zaposlitveni centri ali imajo status socialnega ali invalidskega podjetja).
- V času v praktičnega usposabljanja se delodajalcu povrne strošek za izvedbo projektne aktivnosti »Učne delavnice« za osebe iz ciljne skupine, v višini 560,00 EUR na mesec na posamezno vključeno osebo.
- Vključeni osebi v praktično usposabljanje pa pripada dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.
b) Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa »Učne delavnice«, ki bo namenjeno spodbujanju 6 ali 12 mesečnega subvencioniranega zaposlovanja v zaposlitvenih centrih, socialnih ali invalidskih podjetij ali pri vseh ostalih upravičenih delodajalcih. Višina subvencije za 6 mesečno zaposlitev znaša 4.000,00 EUR za 12 mesečno zaposlitev pa 8.000,00 EUR.

Vir: MDDSZ, 18. 12. 2017

 

Vpliv digitalne tehnologije na odnos med starši in otroki

Kategorija: Novice
Ustvarjeno 14. 11. 2017

Digitalna tehnologija se je že popolnoma zasidrala v našo družbo. Različne naprave, kot so računalniki, tablice in telefoni, so del vsakdanjega življenja v skoraj vsaki družini. Njihov vpliv na vsakdanje življenje je velik. Kljub mnogim prednostim, ki jih digitalna tehnologija nudi, pa ima tudi številne negativne učinke na naše vedenje. Raziskava je pokazala, da pretirana uporaba mobilnih telefonov in tablice s strani staršev negativno vpliva na vedenje otrok.

Na Univerzi Illinois so v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Michiganu izvedli raziskavo med 170 družinami, v kateri so preučevali vpliv digitalne tehnologije na odnos med starši in otroki. Ker določeni vidiki še niso bili raziskani, so se odločili, da se posvetijo povezavi med pretirano uporabo digitalne tehnologije na strani staršev in vedenjem otroka. S to raziskavo so pokazali, da digitalna tehnologija nima negativnega vpliva samo na družinske in prijateljske odnose, ampak tudi na otrokovo vedenje.

Rezultati so pokazali, da je pretirana uporaba tehnologije na strani staršev močno povezana z vedenjskimi težavami otrok. Kar 40 % mam in 32 % očetov je izjavilo, da so že uporabili digitalno tehnologijo na problematičen način (pretirana uporaba, uporaba, pri kateri pride do motenj pozornosti, kjer se krhajo medsebojni odnosi…). Ti starši, ki so več časa preživeli na telefonih in drugih napravah, so imeli s svojimi otroki slabši odnos od tistih, ki digitalne tehnologije ne uporabljajo ali pa je ne uporabljajo v taki meri. Otroci staršev, ki bolj pogosto uporabljajo tehnologijo, se vedejo slabše: odzivajo se na jezen način, se zapirajo vase, ali pa se vedejo napadalneje. Vse to je posledica pomanjkanja pozornosti.

Ta raziskava je še ena v vrsti mnogih, ki dokazujejo, da pretirana uporaba tehnologije lahko uničuje medsebojne odnose. Staršem svetujemo, da vzpostavite model pravega obnašanja za svoje otroke z določanjem časa, ko se boste popolnoma predali družini in se ne boste pustili motiti s strani tehnologije. Ob družinskih aktivnostih, npr. ob obrokih, bodite brez mobilnih telefonov. Pomembno je, da določimo čas v dnevu, ko imajo otroci našo nedeljeno pozornost. Naj otroci vedo, da se boste med kosilom posvečali samo njim, zato odložite napravo. Če čutite potrebo, da bi preverili e-pošto, to storite pred ali po obroku.

 

Poziv za predloge besedil za e-knjigo PAIC: Udeležbena umetnost za nevidne skupnosti

Kategorija: Novice
Ustvarjeno 17. 10. 2017

Akademija umetnosti UNG, ki je partner v projektu Participatory Art for Invisible Communities (PAIC), vabi k sodelovanju pri objavi prispevkov v e-publikaciji oktobra 2018. Pristop do participativne umetnosti je lahko predstavljen v kontekstu različnih disciplin, npr. umetnostne teorije / zgodovine / kritike, sociologije, psihologije, še posebej pa se spodbuja interdisciplinarni pristop. Rok za oddajo: 15. nov. 2017.

PAIC – Udeležbena umetnost za nevidne skupnosti je multidisciplinarni projekt s podporo Ustvarjalne Evrope, ki raziskuje in razvija rešitve za kulturno regeneracijo zapostavljenih in deprivilegiranih skupnosti ter odgovarja na vprašanje, kako lahko umetniške prakse pripomorejo k osvežitvi njihove kulturne identitete.

V okviru projekta je zdaj objavljen poziv za oddajo prispevkov na temo participativne umetnosti (PA), pri čemer se spodbujajo interdisciplinarni pristopi. Upoštevani bodo prispevki, ki odgovarjajo na eno ali več tem:
– orodja in metode v praksi PA
– komunikacija med umetniki, posredniki in skupnostjo
– transformacijski učinek PA
– psihološki in / ali sociološki vidiki PA
– zgodovina in / ali kritika PA
– strateški in politični vidiki PA
– različni vidiki in koncepti udeležbe

Rok za oddajo povzetkov (abstracts) prispevkov, ki bodo vključeni v e-publikacijo prihodnje leto oktobra, je 15. november 2017.
Več o pozivu tukaj (.pdf, en) ali na spletni strani projekta (en).

Za dodatne informacije pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

ce eacea hor en 943x16572 e1454406692103 380x69logo sl

 

 

Mladinski informator: Mladi in brezdomstvo

Kategorija: Novice
Ustvarjeno 27. 10. 2017

Ljubljanska mreža info točk za mlade – L’MIT objavlja intervju o brezdomstvu mladih. Zapisali so, da so brezdomci postali tako običajni, da se včasih niti ne ozremo več za njimi, ampak jih mnogokrat kar spregledamo, saj smo že tako navajeni nanje. In ravno to, da smo se navadili, da ljudje živijo na cesti, na ulicah, se jim zdi grozljivo in potrebno premisleka. V trenutku, ko se to zazdi normalno in se ne pojavi vsaj kakšno vprašanje, ki privede do razmišljanja o teh ljudeh, se pojavi nevarnost, da družba postaja družba brez empatije, družba, v kateri misli vsak le nase.

V intervjuju s Hano Košan, iz društva Kralji ulice, govorijo o brezdomstvu med mladimi.

Celotno oddajo najdete tukaj.

Vir: LMIT

 

Vsak evro za znanost je naložba za dobrobit družbe

Kategorija: Novice
Ustvarjeno 13. 10. 2017

Da bi okrepili zavedanje o tem, kako pomemben je dialog med raziskovalci, znanstveniki in odločevalci, se v Državnem zboru RS 11. in 12. oktobra odvija dogodek Znanost sreča parlament. Skupaj ga pripravljajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Državni zbor RS in Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (Joint Research Centre). Umeščen je v okvir obeleževanja 25. obletnice državnega zbora in je obenem tudi uvodni dogodek Meseca znanosti.

"Dogodek Znanost sreča parlament je lepa uvertura v obeleževanje 25. letnice obstoja samostojnega slovenskega državnega zbora. Ob tej slovesni priložnosti me posebej veseli, da je z nami tudi Skupno raziskovalno središče Evropske komisije. Oni so bili v okviru Evropske komisije prvi, ki so začeli formalno sodelovati s Slovenijo, še preden je postala polnopravna članica Evropske unije," je uvodoma dejala ministrica dr. Maja Makovec Brenčič.

Namen dogodka Znanost sreča parlament ni bil govoriti zgolj o znanosti, temveč predvsem o razvoju družbe, kdo smo, kaj želimo biti, kaj želimo doprinesti k njenemu razvoju, je poudarila. Znanost namreč ustvarja evropsko in svetovno kakovost življenja in išče rešitve za človeštvo.

Spomnila je, kako pomembno je vlaganje sredstev v znanost in raziskovanje. "Vsak evro v znanost je naložba za dobrobit družbe. Naložba za danes in za prihodnost. Na znanstvenem področju smo si zadali doseči barcelonski cilj, to je 3 odstotke BDP vlaganj v raziskave in razvoj do leta 2020. Sedaj za njim še zaostajamo. Spodbudno pa je, da se trend obrača navzgor. Že v prihodnjem proračunskem letu bodo finančna sredstva za znanost in raziskave bistveno večja. Upam, da bosta vlada in parlament razumela, zakaj je to potrebno," je poudarila ministrica dr. Makovec Brenčič.

Sicer pa bodo udeleženci na dogodku osvetlili dve aktualni temi, povezani z znanostjo in gospodarstvom ter družbo kot celoto: kakšni so učinki vlaganj v raziskave in razvoj na gospodarstvo in širšo družbo ter katere spremembe potrebujemo, da bi v prihodnje na podlagi učinka raziskav in inovacij dosegali višjo rast. Seznanili se bodo s poročilom, ki ga je pripravila Evropska komisija. Z njim želi spodbuditi širše zavedanje pomena vlaganj v raziskave in razvoj ter hkrati pokazati, kako doseči njihovo največjo učinkovitost za družbo in posameznika. Da bi to dosegli, je nujno potrebna integracija resornih nacionalnih politik.

Evropski parlament že več let aktivno promovira dialog med raziskovalci, znanstveniki in člani Evropskega parlamenta. Iniciativa predstavlja pomemben instrument v procesu integracije politik. Od tod tudi iniciativa "Znanost sreča parlament," v Evropskem parlamentu eden ključnih dogodkov, ki ga že uspešno prirejajo v nekaterih evropskih nacionalnih parlamentih. Tokrat prvič pobudi sledi tudi Slovenija.

Vir: MIZŠ, 11. 10. 2017

 

stran 1 od 3