Obvezno izobraževanje v Evropi 2016/17

Kategorija: Dejstva in številke Ustvarjeno 04. 10. 2016

Compulsory Education in Europe 2016/17Na spletni strani EACEA je v angleškem jeziku objavljena tabela Compulsory education in Europe – 2016/17 (.pdf), v kateri so objavljeni podatki o trajanju obveznega izobraževanja / usposabljanja v Evropi.

Poudarja vstopno in izstopno starost posameznika ter razlikuje med polnim in delnim obveznim izobraževanjem / usposabljanjem.

Informacije so na voljo za 43 evropskih izobraževalnih sistemov v 38 državah, ki sodelujejo v programu EU Erasmus +.