Struktura sistemov izobraževanja v Evropi 2016/17

Kategorija: Dejstva in številke Ustvarjeno 28. 12. 2017

122px 217 Diagrams 2017 2018 vignette Poročilo Eurydice Struktura sistemov izobraževanja v Evropi 2016/17: Shematični diagrami (pdf) z novembra 2017 je zbir pomembnih informacij in podatkov o strukturah rednega izobraževanja v Evropi: od predšolske do terciarne ravni, za šolsko in študijsko leto 2016/17. Zajema podatke o triinštiridesetih izobraževalnih sistemih v osemintridesetih državah, vključenih v evropski program Erasmus+ (28 držav članic, Albanija, Bosna in Hercegovina, Švica, Islandija, Lihtenštajn, Črna gora, Makedonija, Norveška, Srbija in Turčija). V prvem delu poročila je opis glavnih organizacijskih modelov predšolskega in obveznega izobraževanja. V drugem je navodilo za branje diagramov. V tretjem delu so nacionalni shematični diagrami.