Reformator

Prikaži # 
Naslov Objavljeno %s Ogledov
NEMČIJA: Pogled na digitalno izobraževanje 15. Sep 2017 381
NEMČIJA: V Berlinu nov inštitut za internet 23. maj 2017 688
MALTA: Reforma sekundarne šole - Moje potovanje, do izobrazbe po različnih poteh 25. Apr 2017 1048
NEMČIJA: Nacionalno desetletje pismenosti za dvig pismenosti in izobrazbe odraslih 12. Dec 2016 1208
NEMČIJA: Usklajen pristop dežel za dostop beguncev do višje in visokošolskega izobraževanja 28. Sep 2016 891
PORTUGALSKA: Akcija Kaj pa, če bi bil to jaz? Spakiraj in pojdi. 21. Sep 2016 900
ČEŠKA: Obvezno leto predšolske vzgoje, garancija mest in gozdni vrtec 14. Sep 2016 924
AVSTRIJA: Razširitev programov začetnih in spremljajočih jezikovnih tečajev za učence, ki slabo ali sploh ne govorijo nemško 1. Jun 2016 1890
LATVIJA: Begunskim otrokom zagotovljeno izobraževanje in učenje jezika 30. maj 2016 1330
ŠVEDSKA: Obvezna ocenitev znanja ob vključitvi učencev priseljencev 30. maj 2016 1117
DANSKA: Reforma poklicnega izobraževanja in usposabljanja 18. Jan 2016 1356
LATVIJA: Obvezne preizkuse znanja tujih jezikov lahko dijaki opravijo tudi pri tujih institucijah 2. Nov 2015 1269
ISLANDIJA: Nova vladna institucija na področju izobraževanja 8. Okt 2015 1577
MADŽARSKA: Predšolska vzgoja obvezna od 3. leta dalje 28. Sep 2015 1535
NORVEŠKA: Na pragu kurikularne reforme 18. Mar 2015 1912
LATVIJA: “Misija mogoče” odpira vrata šol novim navdušenim učiteljem 10. Mar 2015 1803
MADŽARSKA: Preverjanje znanja tujega jezika razširjeno 20. Feb 2015 1798
ZDRUŽENO KRALJESTVO, ŠKOTSKA: Zavezani izboljšati izobraževalne možnosti za vse 16. Feb 2015 1677
ČEŠKA: Nova strategija izobraževalne politike 27. Jan 2015 1766
BOLGARIJA: Nova strategija poklicnega razvoja pedagoških delavcev 22. Dec 2014 1633
POLJSKA: Program razvoja kompetenc namesto programa spodbujanja specializacij 30. Okt 2014 1771
MADŽARSKA: Triletniki obvezno v vrtec v letu 2015/16 4. Okt 2014 1663
AVSTRIJA: Začetek šolanja po novem – Schulstart-Neu 4. Okt 2014 1857
GRČIJA: Nova »socialna šola« 29. Sep 2014 1588
NIZOZEMSKA: Vlada dala soglasje k pouku v tujem jeziku v primarnem izobraževanju 5. Avg 2014 1664
POLJSKA: Obvezen in brezplačen pouk tujega jezika v vrtcih 2. Jul 2014 1690
NEMČIJA: Pobuda "Chance Beruf" za trdno prihodnost poklicnega izobraževanja 1. Jul 2014 1417
DANSKA: S povečanjem števila ur pouka in samostojnega učenja do višje kakovosti 12. Jun 2014 1514
AVSTRIJA: Reforma šolske administracije 4. Jun 2014 1537
ŠPANIJA: Reforme za izboljšanje kakovosti izobraževanja 30. Okt 2013 2968
ITALIJA: Vsi učbeniki na voljo v digitalni obliki 30. Okt 2013 2807
AVSTRIJA: Izboljšanje šol 30. Okt 2013 2604
VB – Wales: Načrt za izboljšanje šol 30. Okt 2013 2865
MADŽARSKA: Centralizacija izobraževanja 30. Okt 2013 2370
JAPONSKA: Izboljšanje poučevanja na univerzah 29. Avg 2013 2203
KITAJSKA: Konec brezplačnega podiplomskega študija 29. Avg 2013 2214
ŠVICA: Izobraževanje, raziskave in inovacije so ključna politična področja 29. Avg 2013 2392
KANADA (Alberta) – Novi zakon o izobraževanju poudarja skupno odgovornost 29. Avg 2013 2272
NOVA ZELANDIJA: Nove smeri poklicnega usposabljanja 3. Jun 2013 2348
VIETNAM: Ministrstvo odredilo zmanjšanje vpisa z namenom povečanja kakovosti 3. Jun 2013 2350
AVSTRALIJA: Spletna zbirka orodij za reševanje problema nasilništva na šolah 3. Jun 2013 2711
FRANCIJA: Umetnostno in kulturno izobraževanje 3. Jun 2013 2431
ŠVEDSKA: Vpis vzgojiteljev predšolskih otrok in učiteljev osnovnih in srednjih šol v razvid 3. Jun 2013 2320
NOVA ZELANDIJA: Izboljšanje kakovosti predšolske vzgoje 3. Jun 2013 2376
JAPONSKA: Sistem četrtletij za univerze 17. Apr 2013 2319
SINGAPUR: Organiziranje novih vzgojno-varstvenih centrov za učence 17. Apr 2013 2291
DANSKA: Nova pobuda za "boljšo šolo" na Danskem 17. Apr 2013 2497
NEMČIJA: Program podarjanja knjig za spodbujanje zgodnje pismenosti 17. Apr 2013 2351
IRSKA: Smernice o samoevalvaciji šol 17. Apr 2013 2554
Maryland, ZDA: Spremembe disciplinskih postopkov 17. Apr 2013 2191

stran 1 od 4