Reformator

Prikaži # 
Naslov Objavljeno %s Ogledov
DANSKA: Strategija za povečanje interesa šolajočih za naravoslovje in tehnologijo 3. Avg 2018 76
FRANCIJA: Reforma mature in srednješolskega kurikula 23. Jul 2018 107
ŠKOTSKA: Širitev brezplačne predšolske vzgoje in varstva 30. maj 2018 229
NIZOZEMSKA: Dogovor o zmanjševanju delovne obremenitve zaposlenih v primarnem izobraževanju 3. maj 2018 337
AVSTRIJA: Šola 4.0 – odslej digitalna 25. Apr 2018 447
NEMČIJA: Pogled na digitalno izobraževanje 15. Sep 2017 1192
NEMČIJA: V Berlinu nov inštitut za internet 23. maj 2017 1596
MALTA: Reforma sekundarne šole - Moje potovanje, do izobrazbe po različnih poteh 25. Apr 2017 1963
NEMČIJA: Nacionalno desetletje pismenosti za dvig pismenosti in izobrazbe odraslih 12. Dec 2016 1969
NEMČIJA: Usklajen pristop dežel za dostop beguncev do višje in visokošolskega izobraževanja 28. Sep 2016 1213
PORTUGALSKA: Akcija Kaj pa, če bi bil to jaz? Spakiraj in pojdi. 21. Sep 2016 1300
ČEŠKA: Obvezno leto predšolske vzgoje, garancija mest in gozdni vrtec 14. Sep 2016 1286
AVSTRIJA: Razširitev programov začetnih in spremljajočih jezikovnih tečajev za učence, ki slabo ali sploh ne govorijo nemško 1. Jun 2016 2307
LATVIJA: Begunskim otrokom zagotovljeno izobraževanje in učenje jezika 30. maj 2016 1653
ŠVEDSKA: Obvezna ocenitev znanja ob vključitvi učencev priseljencev 30. maj 2016 1440
DANSKA: Reforma poklicnega izobraževanja in usposabljanja 18. Jan 2016 1813
LATVIJA: Obvezne preizkuse znanja tujih jezikov lahko dijaki opravijo tudi pri tujih institucijah 2. Nov 2015 1577
ISLANDIJA: Nova vladna institucija na področju izobraževanja 8. Okt 2015 1940
MADŽARSKA: Predšolska vzgoja obvezna od 3. leta dalje 28. Sep 2015 1873
NORVEŠKA: Na pragu kurikularne reforme 18. Mar 2015 2247
LATVIJA: “Misija mogoče” odpira vrata šol novim navdušenim učiteljem 10. Mar 2015 2136
MADŽARSKA: Preverjanje znanja tujega jezika razširjeno 20. Feb 2015 2190
ZDRUŽENO KRALJESTVO, ŠKOTSKA: Zavezani izboljšati izobraževalne možnosti za vse 16. Feb 2015 2052
ČEŠKA: Nova strategija izobraževalne politike 27. Jan 2015 2157
BOLGARIJA: Nova strategija poklicnega razvoja pedagoških delavcev 22. Dec 2014 2044
POLJSKA: Program razvoja kompetenc namesto programa spodbujanja specializacij 30. Okt 2014 2190
MADŽARSKA: Triletniki obvezno v vrtec v letu 2015/16 4. Okt 2014 1986
AVSTRIJA: Začetek šolanja po novem – Schulstart-Neu 4. Okt 2014 2278
GRČIJA: Nova »socialna šola« 29. Sep 2014 2111
NIZOZEMSKA: Vlada dala soglasje k pouku v tujem jeziku v primarnem izobraževanju 5. Avg 2014 2150
POLJSKA: Obvezen in brezplačen pouk tujega jezika v vrtcih 2. Jul 2014 2157
NEMČIJA: Pobuda "Chance Beruf" za trdno prihodnost poklicnega izobraževanja 1. Jul 2014 1889
DANSKA: S povečanjem števila ur pouka in samostojnega učenja do višje kakovosti 12. Jun 2014 2065
AVSTRIJA: Reforma šolske administracije 4. Jun 2014 1998
ŠPANIJA: Reforme za izboljšanje kakovosti izobraževanja 30. Okt 2013 3469
ITALIJA: Vsi učbeniki na voljo v digitalni obliki 30. Okt 2013 3472
AVSTRIJA: Izboljšanje šol 30. Okt 2013 3036
VB – Wales: Načrt za izboljšanje šol 30. Okt 2013 3495
MADŽARSKA: Centralizacija izobraževanja 30. Okt 2013 2804
JAPONSKA: Izboljšanje poučevanja na univerzah 29. Avg 2013 2626
KITAJSKA: Konec brezplačnega podiplomskega študija 29. Avg 2013 2696
ŠVICA: Izobraževanje, raziskave in inovacije so ključna politična področja 29. Avg 2013 2844
KANADA (Alberta) – Novi zakon o izobraževanju poudarja skupno odgovornost 29. Avg 2013 2709
NOVA ZELANDIJA: Nove smeri poklicnega usposabljanja 3. Jun 2013 2758
VIETNAM: Ministrstvo odredilo zmanjšanje vpisa z namenom povečanja kakovosti 3. Jun 2013 2774
AVSTRALIJA: Spletna zbirka orodij za reševanje problema nasilništva na šolah 3. Jun 2013 3290
FRANCIJA: Umetnostno in kulturno izobraževanje 3. Jun 2013 2796
ŠVEDSKA: Vpis vzgojiteljev predšolskih otrok in učiteljev osnovnih in srednjih šol v razvid 3. Jun 2013 2788
NOVA ZELANDIJA: Izboljšanje kakovosti predšolske vzgoje 3. Jun 2013 2792
JAPONSKA: Sistem četrtletij za univerze 17. Apr 2013 2790

stran 1 od 4