Tematske študije

Prikaži # 
Naslov Objavljeno %s Ogledov
Tematski pregledi strukturnih indikatorjev za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja 2016 16. Feb 2017 1119
Podporni mehanizmi za oblikovanje na dokazih temelječih politik v izobraževanju 31. Jan 2017 943
Semafor mobilnosti za visoko šolstvo 8. Dec 2016 1467
Strukturni indikatorji za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja 2016 7. Nov 2016 1741
Spodbujanje državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije skozi izobraževanje, razvoj politik po Pariški deklaraciji 18. Mar 2016 1966
Poročilo Eurydice "Izobraževanje za podjetnost v šolah v Evropi - 2016" 22. Feb 2016 1867
Monitor izobraževanja in usposabljanja in Eurydice poročilo o strukturnih indikatorjih za spremljanje izobraževalnih sistemov 12. Nov 2015 2268
Poročilo Eurydice o nacionalnih preverjanjih znanj jezikov v sekundarnem izobraževanju 28. Sep 2015 2432
Učiteljski poklic v Evropi: Prakse, stališča in politike 16. Jul 2015 3075
Prelet Eurydice: o zgodnjem opuščanju izobraževanja in usposabljanja v Evropi 16. Jun 2015 2422
Prelet politik: Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: dostop, uspešnost pri študiju in zaposljivost 2. Apr 2015 2080
Izobraževanje in usposabljanje odraslih v Evropi: širitev dostopa do priložnosti za učenje 18. Feb 2015 2513
Zagotavljanje kakovosti v izobraževanju: Politike in načini evalvacije šol v Evropi 14. Jan 2015 2364
Premagovanje zgodnjega opuščanja šolanja v Evropi: strategije, politike in ukrepi 24. Nov 2014 2007
Financiranje šol v Evropi: mehanizmi, načini in merila javnega financiranja 3. Jul 2014 2890
Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: dostop, uspešnost pri študiju in zaposljivost 22. maj 2014 2789
Na poti k semaforju mobilnosti - pogoji za študij v tujini 10. Jan 2014 3377
Izobraževanje in usposabljanje v Evropi 2020: odzivi držav članic EU 19. Dec 2013 3365
Športna vzgoja in šport v šolah po Evropi 26. Mar 2013 4896
Financiranje izobraževanja v Evropi - vpliv gospodarske krize 25. Mar 2013 4755
Matematično izobraževanje v Evropi: skupni izzivi in nacionalne politike 5. Mar 2013 2964
Naravoslovno izobraževanje v Evropi: nacionalne politike, prakse in raziskave 27. Nov 2012 3480
Razvijanje ključnih kompetenc v šolah v Evropi: izzivi in priložnosti za politiko 19. Nov 2012 4455
Državljanska vzgoja v Evropi 1. Jun 2012 4097
Poročilo o evropskem visokošolskem prostoru v letu 2012 - poročilo o bolonjskem procesu 30. maj 2012 3284
Izobraževanje za podjetnost v šolah v Evropi: nacionalne strategije, kurikuli in učni izidi 30. maj 2012 2354
Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: Financiranje in socialna razsežnost 25. Nov 2011 3011
Poučevanje branja v Evropi: okoliščine, politike in prakse 28. Sep 2011 3703
Ponavljanje razreda v obveznem izobraževanju v Evropi: predpisi in statistika 28. Sep 2011 3304
Integracija otrok priseljencev v šole v Evropi 6. Jul 2011 4888
Odrasli v formalnem izobraževanju: politike in praksa v Evropi 9. Mar 2011 3064
Nove spretnosti in znanja za nova delovna mesta - pobude politik in usmeritev v izobraževanju: kratek pregled trenutnega stanja v Evropi 17. Dec 2010 3248
Razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih 27. Avg 2010 5765
V središču visokošolsko izobraževanje v Evropi 2010: učinek bolonjskega procesa 11. Mar 2010 3739
Izobraževanje o varnosti na svetovnem spletu v šolah v Evropi 28. Jan 2010 4596
Kulturno-umetnostna vzgoja po šolah v Evropi 14. Okt 2009 6770
Nacionalno preverjanje znanja učencev v Evropi: namen, organiziranje in uporaba rezultatov 18. Sep 2009 3732
Visokošolsko izobraževanje v Evropi 2009: razvojni dosežki bolonjskega procesa 22. Jun 2009 4261
Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti 16. Feb 2009 8143
Ravni avtonomije in odgovornosti učiteljev v Evropi 1. Nov 2008 6378
Šolska avtonomija v Evropi. Politika in ukrepi 17. Okt 2008 5750
Zagotavljanje kakovosti v izobraževanju učiteljev v Evropi 3. Jun 2008 5550
Državljanska vzgoja v Evropi 5. Jan 2006 6366
Najpomembnejše kompetence: koncept razvoja v obveznem splošnem izobraževanju 18. Dec 2002 3757