Facebook 

Arhiv novic

 

 

Tematske študije

Prikaži # 
Naslov Objavljeno %s Ogledov
Pregled izobraževanja in usposabljanja 2017 13. Nov 2017 1052
Državljanska vzgoja po šolah v Evropi - 2017 7. Nov 2017 966
Prelet: Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: Akademsko osebje 2017 10. Okt 2017 894
Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: Akademsko osebje 2017 15. Jun 2017 1564
Tematski pregledi strukturnih indikatorjev za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja 2016 16. Feb 2017 1897
Podporni mehanizmi za oblikovanje na dokazih temelječih politik v izobraževanju 31. Jan 2017 1448
Semafor mobilnosti za visoko šolstvo 8. Dec 2016 1928
Strukturni indikatorji za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja 2016 7. Nov 2016 2213
Spodbujanje državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije skozi izobraževanje, razvoj politik po Pariški deklaraciji 18. Mar 2016 2387
Poročilo Eurydice "Izobraževanje za podjetnost v šolah v Evropi - 2016" 22. Feb 2016 2231
Monitor izobraževanja in usposabljanja in Eurydice poročilo o strukturnih indikatorjih za spremljanje izobraževalnih sistemov 12. Nov 2015 2529
Poročilo Eurydice o nacionalnih preverjanjih znanj jezikov v sekundarnem izobraževanju 28. Sep 2015 2698
Učiteljski poklic v Evropi: Prakse, stališča in politike 16. Jul 2015 3382
Prelet Eurydice: o zgodnjem opuščanju izobraževanja in usposabljanja v Evropi 16. Jun 2015 2674
Prelet politik: Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: dostop, uspešnost pri študiju in zaposljivost 2. Apr 2015 2334
Izobraževanje in usposabljanje odraslih v Evropi: širitev dostopa do priložnosti za učenje 18. Feb 2015 2817
Zagotavljanje kakovosti v izobraževanju: Politike in načini evalvacije šol v Evropi 14. Jan 2015 2616
Premagovanje zgodnjega opuščanja šolanja v Evropi: strategije, politike in ukrepi 24. Nov 2014 2294
Financiranje šol v Evropi: mehanizmi, načini in merila javnega financiranja 3. Jul 2014 3119
Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: dostop, uspešnost pri študiju in zaposljivost 22. maj 2014 3184
Na poti k semaforju mobilnosti - pogoji za študij v tujini 10. Jan 2014 3722
Izobraževanje in usposabljanje v Evropi 2020: odzivi držav članic EU 19. Dec 2013 3685
Športna vzgoja in šport v šolah po Evropi 26. Mar 2013 5139
Financiranje izobraževanja v Evropi - vpliv gospodarske krize 25. Mar 2013 5035
Matematično izobraževanje v Evropi: skupni izzivi in nacionalne politike 5. Mar 2013 3171
Naravoslovno izobraževanje v Evropi: nacionalne politike, prakse in raziskave 27. Nov 2012 3713
Razvijanje ključnih kompetenc v šolah v Evropi: izzivi in priložnosti za politiko 19. Nov 2012 4804
Državljanska vzgoja v Evropi 1. Jun 2012 4444
Poročilo o evropskem visokošolskem prostoru v letu 2012 - poročilo o bolonjskem procesu 30. maj 2012 3494
Izobraževanje za podjetnost v šolah v Evropi: nacionalne strategije, kurikuli in učni izidi 30. maj 2012 2572
Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: Financiranje in socialna razsežnost 25. Nov 2011 3233
Poučevanje branja v Evropi: okoliščine, politike in prakse 28. Sep 2011 3980
Ponavljanje razreda v obveznem izobraževanju v Evropi: predpisi in statistika 28. Sep 2011 3512
Integracija otrok priseljencev v šole v Evropi 6. Jul 2011 5095
Odrasli v formalnem izobraževanju: politike in praksa v Evropi 9. Mar 2011 3279
Nove spretnosti in znanja za nova delovna mesta - pobude politik in usmeritev v izobraževanju: kratek pregled trenutnega stanja v Evropi 17. Dec 2010 3424
Razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih 27. Avg 2010 6069
V središču visokošolsko izobraževanje v Evropi 2010: učinek bolonjskega procesa 11. Mar 2010 3995
Izobraževanje o varnosti na svetovnem spletu v šolah v Evropi 28. Jan 2010 4785
Kulturno-umetnostna vzgoja po šolah v Evropi 14. Okt 2009 7225
Nacionalno preverjanje znanja učencev v Evropi: namen, organiziranje in uporaba rezultatov 18. Sep 2009 3946
Visokošolsko izobraževanje v Evropi 2009: razvojni dosežki bolonjskega procesa 22. Jun 2009 4471
Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti 16. Feb 2009 8794
Ravni avtonomije in odgovornosti učiteljev v Evropi 1. Nov 2008 6810
Šolska avtonomija v Evropi. Politika in ukrepi 17. Okt 2008 6154
Zagotavljanje kakovosti v izobraževanju učiteljev v Evropi 3. Jun 2008 5747
Državljanska vzgoja v Evropi 5. Jan 2006 6555
Najpomembnejše kompetence: koncept razvoja v obveznem splošnem izobraževanju 18. Dec 2002 3958