Tematske študije

Prikaži # 
Naslov Objavljeno %s Ogledov
Tematski pregledi strukturnih indikatorjev za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja 2016 16. Feb 2017 932
Podporni mehanizmi za oblikovanje na dokazih temelječih politik v izobraževanju 31. Jan 2017 803
Semafor mobilnosti za visoko šolstvo 8. Dec 2016 1310
Strukturni indikatorji za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja 2016 7. Nov 2016 1536
Spodbujanje državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije skozi izobraževanje, razvoj politik po Pariški deklaraciji 18. Mar 2016 1850
Poročilo Eurydice "Izobraževanje za podjetnost v šolah v Evropi - 2016" 22. Feb 2016 1771
Monitor izobraževanja in usposabljanja in Eurydice poročilo o strukturnih indikatorjih za spremljanje izobraževalnih sistemov 12. Nov 2015 2203
Poročilo Eurydice o nacionalnih preverjanjih znanj jezikov v sekundarnem izobraževanju 28. Sep 2015 2372
Učiteljski poklic v Evropi: Prakse, stališča in politike 16. Jul 2015 2978
Prelet Eurydice: o zgodnjem opuščanju izobraževanja in usposabljanja v Evropi 16. Jun 2015 2336
Prelet politik: Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: dostop, uspešnost pri študiju in zaposljivost 2. Apr 2015 1998
Izobraževanje in usposabljanje odraslih v Evropi: širitev dostopa do priložnosti za učenje 18. Feb 2015 2421
Zagotavljanje kakovosti v izobraževanju: Politike in načini evalvacije šol v Evropi 14. Jan 2015 2286
Premagovanje zgodnjega opuščanja šolanja v Evropi: strategije, politike in ukrepi 24. Nov 2014 1935
Financiranje šol v Evropi: mehanizmi, načini in merila javnega financiranja 3. Jul 2014 2829
Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: dostop, uspešnost pri študiju in zaposljivost 22. maj 2014 2688
Na poti k semaforju mobilnosti - pogoji za študij v tujini 10. Jan 2014 3289
Izobraževanje in usposabljanje v Evropi 2020: odzivi držav članic EU 19. Dec 2013 3268
Športna vzgoja in šport v šolah po Evropi 26. Mar 2013 4818
Financiranje izobraževanja v Evropi - vpliv gospodarske krize 25. Mar 2013 4697
Matematično izobraževanje v Evropi: skupni izzivi in nacionalne politike 5. Mar 2013 2892
Naravoslovno izobraževanje v Evropi: nacionalne politike, prakse in raziskave 27. Nov 2012 3428
Razvijanje ključnih kompetenc v šolah v Evropi: izzivi in priložnosti za politiko 19. Nov 2012 4364
Državljanska vzgoja v Evropi 1. Jun 2012 3971
Poročilo o evropskem visokošolskem prostoru v letu 2012 - poročilo o bolonjskem procesu 30. maj 2012 3207
Izobraževanje za podjetnost v šolah v Evropi: nacionalne strategije, kurikuli in učni izidi 30. maj 2012 2287
Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: Financiranje in socialna razsežnost 25. Nov 2011 2941
Poučevanje branja v Evropi: okoliščine, politike in prakse 28. Sep 2011 3616
Ponavljanje razreda v obveznem izobraževanju v Evropi: predpisi in statistika 28. Sep 2011 3251
Integracija otrok priseljencev v šole v Evropi 6. Jul 2011 4810
Odrasli v formalnem izobraževanju: politike in praksa v Evropi 9. Mar 2011 3004
Nove spretnosti in znanja za nova delovna mesta - pobude politik in usmeritev v izobraževanju: kratek pregled trenutnega stanja v Evropi 17. Dec 2010 3195
Razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih 27. Avg 2010 5685
V središču visokošolsko izobraževanje v Evropi 2010: učinek bolonjskega procesa 11. Mar 2010 3672
Izobraževanje o varnosti na svetovnem spletu v šolah v Evropi 28. Jan 2010 4546
Kulturno-umetnostna vzgoja po šolah v Evropi 14. Okt 2009 6652
Nacionalno preverjanje znanja učencev v Evropi: namen, organiziranje in uporaba rezultatov 18. Sep 2009 3674
Visokošolsko izobraževanje v Evropi 2009: razvojni dosežki bolonjskega procesa 22. Jun 2009 4188
Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti 16. Feb 2009 7972
Ravni avtonomije in odgovornosti učiteljev v Evropi 1. Nov 2008 6284
Šolska avtonomija v Evropi. Politika in ukrepi 17. Okt 2008 5621
Zagotavljanje kakovosti v izobraževanju učiteljev v Evropi 3. Jun 2008 5498
Državljanska vzgoja v Evropi 5. Jan 2006 6305
Najpomembnejše kompetence: koncept razvoja v obveznem splošnem izobraževanju 18. Dec 2002 3680