Statistika

Statistika izobraževanja

Kategorija: Statistika
Ustvarjeno 25. 11. 2010

Statistiko vzgoje in izobraževanja povezuje in usklajuje Statistični urad Republike Slovenije (SURS), ki je glavni izvajalec in povezovalec dela na področju državne statistike. SURS ugotavlja in predvideva potrebe uporabnikov, zbira, obdeluje in izkazuje podatke ter skrbi za njihovo zaupnost. Po Zakonu o statistični dejavnosti je edina pooblaščena institucija za mednarodno statistično sodelovanje in določanje metodoloških in klasifikacijskih standardov države. Eurydice omrežje pri svoji dejavnosti – mednarodni izmenjavi informacij o vzgoji in izobraževanju - uporablja in interpretira samo tiste statistične podatke, ki jih izkazuje SURS mednarodnim statističnim organizacijam Eurostatu, OECD-ju in Unescu v skupnem poročilu (poenoteni vprašalnik UOE/Unesco, OECD, Eurostat).

Oglejte si:

 

Statistične metodologije

Kategorija: Statistika
Ustvarjeno 18. 09. 2014
(prvič objavljeno 14. julija 2009)

KLASIUS (KLAsifikacijski Sistem Izobraževanja in Usposabljanja)

SKP - Standardna klasifikacija poklicev

ISCED 2011 Mednarodna klasifikacija izobraževanja

Razvrstitve sistema izobraževanja in usposabljanja po klasifikaciji ISCED 2011 so trenutno v pripravi. Objavljene bodo, ko bodo potrjene s strani UIS (UNESCO Institute for Statistics) in pristojnega nacionalnega organa. Podatki za ISCED 1997 so še vedno na voljo na spletni strani UNESC-a in SURS-a.

• Priročnik za uporabo Mednarodne standardne klasifikacije izobraževanja ISCED 1997 (pdf, 288 KB)
• Pretvornik med KLASIUS-SRV in ISCED 1997 (SURS)
• Pretvornik med KLASIUS-SRV in ISCED 1997 (pdf, 87 KB)

Med pregledom klasifikacije ISCED 2011 so se države članice UNESC-a dogovorile, da je treba področja izobraževanja preučiti v ločenem postopku. Pregled je potekal v letu 2012, z namenom vzpostavitve samostojne, a povezane klasifikacije, imenovane Področja izobraževanja in usposabljanja ISCED (ISCED Fields of Education and Training, ISCED-F). Skupina strokovnjakov, pod vodstvom UIS je razvila osnutek klasifikacije, ki je bila potrjena novembra 2013. Ta nova klasifikacija, ISCED-F, je na voljo v angleškem jeziku.

 

 

Vloga mednarodnih organizacij in strokovnih mrež pri preučevanju vzgoje in izobraževanja

Kategorija: Statistika
Ustvarjeno 16. 09. 2010

Na enem mestu so zbrane mednarodne organizacije in strokovne mreže, pojasnjena je njihova vloga pri preučevanju vzgoje in izobraževanja: Mednarodne_organizacije_in_strokovne_mreze.pdf (458 KB)