Terminologija

Povezave do terminoloških zbirk

Kategorija: Terminologija
Ustvarjeno 20. 01. 2012

Pri izmenjavi podatkov o izobraževalnih sistemih se nenehno srečujemo z izzivom prevesti slovenske termine s področja izobraževanja v angleški jezik, da bi kar najbolj korektno posredovali sliko sistema kolegom v evropskem omrežju, ter z izzivom prevesti tuje termine v slovenski jezik, tako da bodo domači bralci razumeli, za kaj gre pri vsebini objavljenih študij.  Tako sta pri delu Eurydice Slovenija nastala dva delovna pripomočka:

Oba sta dostopna na spletišču Slovenskega izobraževalnega omrežja - SIO. Gre za delovna pripomočka, ki pa ju ni mogoče enačiti s slovarjem. Upamo, da vam bosta pripomočka, tako kot nam, v pomoč pri pisanju besedil ali njihovem razumevanju.

Če želite širši ali bolj poglobljen vpogled v terminologijo izobraževalnih sistemov, si oglejte izdajo večjezičnega tezavra evropskega izobraževanja TESE, ki nosi letnico 2009 in zdaj obsega že 15 jezikovnih različic. Zadnja izdaja je plod 15 letnega ukvarjanja s problematiko jezikovne terminologije v omrežju Eurydice.

Pobrskajte tudi po drugih referenčnih terminoloških zbirkah in najdite odgovor na svoje vprašanje:

 

 

TESE – Tezaver za izobraževalne sisteme v Evropi (2009)

Kategorija: Terminologija
Ustvarjeno 03. 11. 2010

Tezaver za izobraževalne sisteme v Evropi (Thesaurus for Education Systems in Europe – TESE) je nadzorovan besednjak (slovar), namenjen indeksiranju besedil o izobraževalnih sistemih in politikah v Evropi. Objavljen na spletni strani Eurydice EACEA, kjer lahko uporabniki brezplačno pregledujejo in prenašajo abecedne, sistematske in/ali permutacijske registre, in sicer v formatih PDF ali XML.

Maja 2003 se je omrežje Eurydice - po posvetovanju z Evropsko komisijo - odločilo izdelati nov večjezični tezaver, t. i. "Tezaver za izobraževalne sisteme v Evropi" (Thesaurus for Education Systems in Europe - TESE). TESE je bil pripravljen predvsem za potrebe omrežja Eurydice, hkrati pa je dovolj splošen tezaver, da ga lahko kot orodje za indeksiranje uporabljajo tudi drugi evropski ponudniki informacij o izobraževalnih sistemih in politikah.

Tezaver je omrežje izdalo leta 2006 v enajstih jezikih (češčina, nizozemščina, angleščina, estonščina, finščina, francoščina, nemščina, italijanščina, poljščina, portugalščina, španščina). Snovalci so med pripravo tezavra upoštevali načeli povezljivosti s tezavrom Cedefopa, t. i. ETT, in tezavrom Evropskega šolskega omrežja (European Schoolnet), t. i. tezavrom projekta "Izmenjave učnih virov" (Learning Resource Exchange Thesaurus). Ti skupini sta izdelali lastna večjezična orodja za indeksiranje na področju izobraževanja, in sicer Cedefop za besedila o poklicnem izobraževanju in usposabljanju, European Schoolnet za gradiva o vsebini izobraževanja. Zaradi prekrivanj v slovarjih in ciljnih skupinah ter skoraj enake izbire jezikovnih različic je bilo tesno sodelovanje med temi tremi skupinami smotrna odločitev. Določili so skupno strukturo, terminologijo in programsko opremo.

Septembra 2008 je Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne vsebine in kulturo EU (EACEA) prevzela upravljanje omrežja Eurydice na evropski ravni. Izdaja najnovejšega tezavra TESE v letu 2009 je prva posodobljena različica tega orodja v okviru nove organizacijske strukture. Vključuje razvojne novosti s področja izobraževalnih sistemov in politik in je že na voljo v dodatnih štirih jezikih (grščina, litovščina, romunščina, turščina).

V slovenski Eurydice enoti se pridružujemo Tezavru v letu 2010. Predlog slovenske različice Tezavra za izobraževalne sisteme v Evropi – TESE, ki ga je pripravil Andrej Žižmond, je na vpogled za pregled in pripombe. Posvet o rešitvah v predlagani slovenski različici je potekal 16. novembra 2010.

Gradivo je na ogled v pojasnilih in treh seznamih (3. 11. 2010):