Naslovnica strukturni indikatorji

Strukturni indikatorji za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja 2020

Kako evropske države ocenjujejo dosežke učencev v temeljnih spretnostih (pismenost, matematika in naravoslovje)? Kako se meri zaposljivost...
Naslovnica EHEA 2020

Evropski visokošolski prostor v letu 2020 – poročilo o bolonjskem procesu

Izšlo je poročilo The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report (.pdf), ki prikazuje obsežno in podrobno sliko o...

Obvezno izobraževanje v Evropi 2020/21

V tabeli Obvezno izobraževanje v Evropi 2020/21 (.pdf, en) so objavljeni podatki o trajanju obveznega izobraževanja/usposabljanja v Evropi. Redno...

Struktura sistemov izobraževanja v Evropi 2020/21

Poročilo Eurydice Struktura sistemov izobraževanja v Evropi 2020/21: Shematični diagrami (.pdf, en) je zbir pomembnih informacij in podatkov o...

Pravičnost v doterciarnem izobraževanju v Evropi

Poročilo Pravičnost v doterciarnem izobraževanju v Evropi (Equity in School Education in Europe, .pdf) vsebuje pregled struktur izobraževalnih...

Sistem vzgoje in izobraževanja

SI

EN

HU

IT

DE

(Skupno 19.556 obiskov, 22 današnjih obiskov)