Izšlo je redno poročilo omrežja Eurydice o plačah učiteljev in ravnateljev v letu 2020/21:

Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe – 2020/2021 | Eurydice

Poročilo vsebuje pregled zakonsko določenih plač učiteljev in ravnateljev v javnih šolah in vrtcih na predprimarni, primarni in sekundarni ravni v Evropi.

So učitelji v Evropi dobro plačani? Kakšne možnosti za karierni razvoj imajo in kako je to povezano z zviševanjem plače? So učitelji v zadnjih letih pridobili ali izgubili na kupni moči? Kakšne politike usklajevanja plač in dodatkov se uporablja ter kako se merijo izvenšolske dejavnosti in uspešnost?

Letna posodobitev podatkov o plačah in dodatkih učiteljev in ravnateljev šol v Evropi je bila objavljena ob svetovnem dnevu učiteljev. Omrežje Eurydice je junija 2022 prvič predobjavilo del poročila Plače učiteljev in ravnateljev v Evropi 2020/21 v obliki odprtih podatkov: opise in podatke nacionalnih sistemov (Country sheets).

Primerjalne analize zajemajo 39 evropskih sistemov izobraževanja in preučujejo zakonsko določene plače učiteljev začetnikov in možnosti zviševanja v celotni karieri. Analizirajo glavne spremembe v zadnjih letih, povprečne plače učiteljev vključno z dodatki, plače ravnateljev.

Začetna plača učiteljev/vzgojiteljev enaka na vseh ravneh izobraževanja

Zakonsko določene začetne letne plače učiteljev se po evropskih državah pomembno razlikujejo. Letne bruto zakonsko določene plače se po državah gibljejo od okoli 5 tisoč do 90 tisoč evrov. V petih državah članicah EU (Bolgarija, Latvija, Madžarska, Poljska in Romunija) je bila bruto začetna letna zakonsko določena plača učiteljev manj kot 10 tisoč evrov. Po podatkih Eurydice so učitelji začetniki v naši državi prejemali letno bruto zakonsko določeno plačo v višini 19.777 evrov. Najvišje letne bruto zakonsko določene začetne plače so med državami članicami prejemali učitelji v Nemčiji in na Danskem, in sicer nad 50 tisoč evrov.  V sedmih državah (Nemčiji, Finski, Švedski, Albaniji, Bosni in Hercegovini, Švici in Lihtenštajnu) začetna zakonsko določena plača narašča glede na raven izobraževanja in je v večini držav odvisna od minimalnih kvalifikacijskih zahtev. Slovenija spada med 11 držav, v katerih je začetna zakonsko določena plača enaka ne glede na raven izobraževanja (slika 1).

Karierne možnosti slovenskih učiteljev dobre

Možnost povečanja zakonsko določenih plač v karieri učiteljev se precej razlikuje. Odvisno od države se lahko začetne plače med kariero učiteljev povečajo od 16 % (na Danskem in v Srbiji) do 143 % (na Cipru). Razpon med začetno plačo in plačo na vrhu plačne lestvice je v Sloveniji velik, saj je zakonsko določena plača na vrhu plačne lestvice za 87 % višja od začetne. Slovenija se obenem tudi uvršča v majhno skupino držav (skupaj z Irsko, Ciprom, Nizozemsko in Poljsko) z možnostjo za velik dvig plače že v prvih 15 letih dela v izobraževanju. Po podatkih Eurydice je plača učiteljev po 15 letih dela v izobraževanju 56 % višja od začetne.

Povprečno potrebno število let za dosego vrha plačnega razpona, sega od 12 let na Danskem do 42 let na Madžarskem. Na Irskem, Cipru, Nizozemskem in Poljskem se lahko zakonsko določene začetne plače učiteljev povečajo za več kot 60 % v prvih 15 letih delovanja, v naslednjih letih pa še več. Slovenija se uvršča v skupino sedmih držav v katerih učitelji povprečno potrebujejo do vrha plačne lestvice od 20 do 30 let. Po podatkih Eurydice1 slovenski učitelji v povprečju lahko dosežejo vrh plačne lestvice po 25 letih dela v izobraževanju (Teachers’ and school heads’ salaries and allowances in Europe – 2020/2021, slika 3).

Začetne zakonsko določene plače slovenskih učiteljev/vzgojiteljev od šolskega leta 2014/15 nekoliko višje

Učiteljem so se med šolskima letoma 2019/20 in 2020/21 zvišale zakonsko določene plače v večini izobraževalnih sistemov, vendar so bila povišanja plač na splošno skromna ali vezana na indeks inflacije.

Od šolskega leta 2014/15 do 2020/21 so v desetih državah začetne plače učiteljev/vzgojiteljev (prilagojene glede na inflacijo) ostale enake ali se nižale. V nasprotju s tem je najvišja povečanja, več kot 30 % v zadnjih petih letih mogoče najti v več državah srednje in vzhodne Evrope (Bolgariji, Češkem, Estoniji, Latviji, Litvi in Slovaški), ter na Islandiji in v Srbiji. V Sloveniji so se začetne učiteljev in vzgojiteljev zvišale za 10 % (Teachers’ and school heads’ salaries and allowances in Europe – 2020/2021, slika 6).

Podatke v skupnem zajemu podatkov zbirata omrežji Eurydice in OECD/NESLI.

  • 1 Op. : Nacionalna metodologija poročanja o zakonsko določenih plačah učiteljev v različnih časovnih obdobjih (10 let, 15 let) se nanaša na tipične strokovne nazive v določeni točki učiteljske kariere in zvišanja plačnih razredov. Določeni in prijavljeni so v skladu z zakonskimi okviri (zahteve in možnosti napredovanja v nazive in plačne razrede). Napredovanje v nazive ni vezano le na delovno dobo, ampak tudi na druge zahteve. Strokovni nazivi, prijavljeni v kategoriji: učitelj začetnik: brez naziva, po 10 letih: učitelj mentor, po 15 letih: svetovalec in na vrhu svoje kariere: svetovalec.
(Skupno 219 obiskov, 1 današnjih obiskov)