Izobraževanje in usposabljanje odraslih v Evropi (ugotovitve poročila Eurydice)

Omrežje Eurydice je septembra 2021 objavilo poročilo Eurydice o izobraževanju in usposabljanju...