Eurydice je evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju. Mreža je zgrajena iz 42 nacionalnih enot v 38 državah in centralne enote v Bruslju, ki od leta 2008 deluje v okviru Izvršne agencije za izobraževanje, avdiovizualne vsebine in kulturo.

ellipse_membre_EN

Eurydice Slovenija deluje na Uradu za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in je nacionalna enota, ki skupaj z enotami drugih evropskih držav in centralno evropsko enoto v Bruslju sestavlja omrežje Eurydice.

>> S klikom na posamezno državo v shemi mreže, boste razkrili kontaktne podatke nacionalnih enot v mreži Eurydice, do 2015 so se Eurydice pridružile še Hrvaška, Švica, Srbija, Makedonija in Črna gora in Albanija.

Eurydice je vse od leta 1980 eden najpomembnejših strateških mehanizmov, ki so ga za spodbudo sodelovanja na področju izobraževanja ustanovili Evropska komisija in države članice z namenom prispevati k razumevanju izobraževalnih sistemov in politik. Med letoma 1995 in 2006 je omrežje Eurydice delovalo v okviru evropskega programa Socrates, od leta 2007 do 2013 je bilo del programa Vseživljenjsko učenje, od leta 2014 pa je del programa Erasmus+.

Naše poslanstvo:

  • zagotavljati zanesljive in relevantne podatke s področja izobraževanja,
  • analizirati različne vidike izobraževalnih sistemov,
  • prispevati k evropskemu razumevanju izobraževanja in
  • podpirati z dokazi podprto politično odločanje na nacionalni in evropski ravni.

Da bi dosegli zastavljeno, Eurydice pripravlja in objavlja:

Eurydice je danes referenčno orodje v Evropi, ki ga je mogoče vedno prepoznati po kakovostnih informacijah in odličnih izdelkih. Naj omenimo le Eurypedio, spletno enciklopedijo o evropskih izobraževalnih sistemih, zbirki Key Data Series, ki vsebuje statistike, podatke in indikatorje o izobrazbi v Evropi, ter TESE – Eurydice tezaver evropskih izobraževalnih sistemov.

Eurypedia

Eurydpedia je najnatančješi, nabolj obsežen in sprotno osvežen vir informacij o evropskih izobraževalnih sistemih. Eurypedia je spletna enciklopedija nacionalnih izobraževalnih sistemov, ki se je v prvi različici pojavila na spletu leta 2011, in jo neprestano osvežujemo. Encikopedija omogoče pregledovanje sistemov po posameznih državah ali pa po različnih temah. Omogoča tudi prečni pregled, kar pomeni, da si lahko ogledate zapise  posamezne teme za več različnih držav in torej ureditve zlahka primerjate. Zagotovo pa so med najbolj branimi članki tisti članki v Eurypediji, ki so objavljeni v poglavju Reforme in razvojne usmeritve, v katerega zajemamo informacije o nacionalnem dogajanju v zvezi z izobraževanjem v strategiji Evropa 2020, Strateškim okvirom “Izobraževanje in usposabljanje 2020” in o reformah in političnih pobudah na ravni države.

(Skupno 48 obiskov, 1 današnjih obiskov)