Delež deklet, vpisanih v izobraževanje v Afganistanu, je bil v letu 2010 kar 79 % v primerjavi s 4 % v letu 1999, ko je še veljalo talibansko pravilo, ki je dekletom prepovedovalo šolanje (vir UNESCO). Zasluge za to imajo javne šole, ki so zmanjšale potovalne razdalje in tako izboljšale varnost za dekleta. Vendar pa so afganistanske učenke še vedno zelo prikrajšane. Kljub temu, da je indeks enakosti med spoloma (GPI) v Afganistanu med leti 1999 in 2010 narasel iz 0,08 na 0,67, je bil Afganistan v letu 2010 edina država z indeksom GPI manjšim od 0,70. Enakost med spoloma je namreč dosežena, ko je indeks GPI med 0,97 in 1,03. Afganistan je sicer na dnu lestvice, a je moral pri prizadevanjih za izobraževanje deklet premagati več ovir kot katera koli druga država. Pred sabo imajo še dolgo pot in vlada bo morala še naprej reševati ovire pri šolanju deklet.

Vsako leto je objavljeno EFA Globalno poročilo o spremljanju napredka pri doseganju zastavljenih ciljev, o katerih se je v letu 2000 dogovorilo 160 držav. Poročilo v letu 2012, objavljeno v Parizu, je pokazalo, da je cilj doseči vsaj primarno izobrazbo pri vseh otrocih do leta 2015 še zelo oddaljen. Kljub začetnemu velikemu povečanju za deset milijonov otrok, vpisanih v primarne šole, se je povečevanje vpisa zdaj zaustavilo, kot navajajo v poročilu. Glavna poročevalka Pauline Rose je dejala, da bi cilj lahko dosegli, če bi vpis naraščal tako kot na začetku, tako pa ga bo mogoče doseči šele do leta 2030.

Vir: BBC, 16. 10. 2012

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)