V Angliji bo na podlagi novega zakona v letih 2010 in 2011 vpeljali precej novosti v obveznem izobraževanju.
Že v letu 2010 bodo  učenci iz socialno in ekonomsko šibkih okolij lahko dobili izjemno finančno pomoč za šolanje. Novi kurikulum za obvezno izobraževanje, ki se bo začel izvajati v letu 2011, bo vseboval obvezni predmet Vzgoja za zdravo in varčno osebno in družbeno življenje (PSHE).  Med vsebinami bosta tudi spolna vzgoja in vzgoja za medosebne odnose. Starši bodo imeli pravico zahtevati, da njihov otrok ni vključen v spolno vzgojo, vendar samo do 15. leta otrokove starosti. Vpeljano bo obvezno občasno obnavljanje licence za opravljanje učiteljskega poklica, z namenom zagotavljanja visokih poklicnih standardov. Pripravljajo novo obliko in vsebino letnega spričevala o učenčevem uspehu; v njem bo več informacij za starše in izčrpna obrazložitev šolskih ocen. Pripravljajo nov sistem evidentiranja  izobraževanja na domu, ki bo veljal za vso Anglijo, vendar bodo lokalne šolske oblasti in njihovi partnerji imeli še bolj proste roke pri zagotavljanju zaščite ranljivih skupin otrok in mladine .

Vir>> Department for Children, Schools and Families (DCSF)

Več >> Children, school and Families Bill proposes more powers for parents

Children, school and Families Bill proposes more powers for parents

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)