Novembra 2011 je bil sprejet novi Zakon o izobraževanju. Vsebuje naslednje določbe:

  • Šolska disciplina: učitelji bodo lahko preiskovali učence, da bi ugotovili, če imajo ti pri sebi prepovedane predmete. Pred lažnimi obtožbami učencev bodo bolje zaščiteni. Pritožbene organe za izključitve učencev iz šole bodo nadomestili revizijski organi, ki ne bodo mogli prisiliti šole, da izključenega učenca ponovno sprejme.
  • Program šolskih akademij se bo razširil. Za akademije na ravni sekundarnega izobraževanja ne bo več predpisan posebni kurikulum.
  • Delo šolske inšpekcije bo usmerjeno na štiri pomembna področja: dosežki, poučevanje, upravljanje in vodenje ter vedenje in varnost. Iz rutinskih inšpekcij bodo izvzete zelo uspešne šole in kolidži nadaljnjega izobraževanja. Ti bodo sicer lahko zaprosili za pregled, a se lahko zgodi, da ga bodo morali sami plačati.
  • Javne šole bodo morale sodelovati v mednarodnih raziskavah merjenja dosežkov učencev in šol.
  • Minister bo lahko dal lokalnim oblastem navodilo, da opozarjajo šole na probleme, povezane z uspešnostjo in varnostjo; ministrove pristojnosti za zapiranje šol bodo razširjene na vse šole, na katerih obstajajo razlogi za intervencijo, in ne (kot doslej) samo na šole, ki so jim že bili izrečeni posebni ukrepi.
  • Dveletni otroci iz ogroženih družin bodo upravičeni do zgodnje vzgoje in varstva.
  • Splošni pedagoški svet Anglije (General Teaching Council England – GTCE), Agencija za razvoj in usposabljanje za šolstvo (Training and Development Agency for Schools – TDA), in Agencija za kvalifikacije in kurikularni razvoj (Qualifications and Curriculum Development Agency – QCDA) bodo odpravljeni, nekaj funkcij bo prenesenih na ministra.

Večina določb zakona naj bi začela veljati v februarju 2012, druge pa z začetkom šolskega leta 2012.

Vira: Source Department for Education (DfE), England, 15. 11. 2011 in NFER: Education in the news, December 2011 

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)