AVSTRIJA: Avstrijsko zvezno ministrstvo za izobraževanje, umetnost in kulturo je predstavilo nove podatke o uresničevanju svojega desetletnega programa šolske gradnje (2008–2018). Prednostne naloge programa so:

  • povečanje zmogljivosti v sekundarnih strokovnih in poklicnih šolah (Berufsbildende höhere Schulen),
  • prenovo in preoblikovanje stavb v skladu z načeli trajnosti, dostopnosti in odprtega učenja,
  • izboljšanje delovnih pogojev za učitelje in ustvarjanje prostora za različne dejavnosti v celodnevnih šolah.

Timsko poučevanje je zdaj povsem uveljavljeno, in sicer pri pouku  nemščine, matematike in tujega jezika, upošteva pa se tudi potreba po različnih vrstah poučevanja in učnega prostora.

FRANCIJA: Ključna izobraževalna prioriteta za novo izvoljeno francosko vlado je prenova izobraževalnega sistema. Program reforme naj bi se uresničeval v obdobju petih let in temelji na štirih tematskih sklopih:

  • šolski uspeh za vse,
  • vloga učencev v jedru  prenove,
  • pravičen in učinkovit sistem izobraževanja,
  • dobro usposobljeni učitelji, nagrajeni in spoštovani.

Podteme obsegajo načrte za reformo primarnega izobraževanja, uveljavitev pomena poklicnega izobraževanja, novo definicijo socle commun de connaissances et de compétences (skupne osnove znanja in kompetenc), zmanjšanje šolskega neuspeha, ponovni razmislek o  šolskih evalvacijah ter zagotovljanje pravičnosti v izobraževanju po šolah v Franciji. Na spletni strani za prenovo sistema je podrobnejši opis vseh 21 reformnih podtem, prikazani so problemi in predlagani možni ukrepi.

Vir: Education in the news, Issue 70, september 2012

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)