Novembra 2008 sta avstrijska ministrica za šolstvo Claudia Schmied in minister za znanost in tehnologijo Johannes Hahn imenovala skupino strokovnjakov z nalogo izdelati sodoben sistem izobraževanja in usposabljanja učiteljev. Upoštevaje bolonjsko prenovo visokošoloskega študija bo cilje zagotoviti mobilnost pedagoških študentov in primerljivost pedagoških poklicev. Ekspertna skupina je pod geslom “Inovativno izobraževanje in usposabljanje učiteljev – prihodnost pedagoških poklicev” decembra 2009 izdala priporočila in marca 2010 predložila zaključno poročilo.

Znanja in spretnosti, ki naj ji bodoči učitelji pridobijo s študijem, se morajo povezovati znotraj enotnega nacionalnega sistema, ki omogoča in zagotovlja prehajanje med posameznimi visokošolskimi institucijami (skupni študijski programi, premostitveni programi in podobno). Ekspertna skupina predlaga naslednje ukrepe:

  • pripraviti profil pedagoškega poklica, ki bo empirično utemeljen;
  • program izobraževanja in usposabljanja bo vključeval: začetno izobraževanje Bachelor/ Master; sistematično uvajanje v delo s postopnim prevzemanjem pedagoških dolžnosti; stalno profesionalno spopolnjevanje;
  • program bo omogočal neovirano prehajanje med fazami študija, priprave na delo in spopolnjevanja oziroma nadaljnjega študija.

Predvideno je, da bi institucije razvile trdnejše medsebojno sodelovanje v okviru regionalnih povezav in tako bolje izkoristite potencial in usmerjale razvoj.

Vir: Austria Education News 62, junij 2010

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)