Nova matura
Avstrijska vlada načrtuje novo maturo, izpit ob koncu višje sekundarne šole, ko so  dijaki stari 18 ali 19 let. Predvideno je, da bi bila matura  obvezna od leta 2013/2014 dalje.
Izpiti bodo standardizirani; rezultati vseh dijakov v državi bodo primerljivi; večji poudarek bo na veščinah in kompetencah, uporabnih za nadaljnji študij. Pomembni elementi nove mature bodo: pisni  izpiti iz nemščine, matematike in tujega jezika; četrti izpitni predmet po izbiri dijaka; ustni zagovor in pisna naloga na temo, ki jo določi izpitna komisija.

Prenavljanje izobraževanja učiteljev
Vlada načrtuje prenovo izobraževanja in usposabljanja učiteljev, med drugim:

 • vpeljavo sprejemnih preizkusov za kandidate, s katerimi naj bi preverili, če so ustrezni za opravljanje pedagoškega poklica;
 • prožnejše izobraževanje in usposabljanje za različne tipe šol, da bodo kandidati za učitelje lažje prehajali med šolami;
 • zvišanje kadrovskih pogojev: vsi učitelji in vzgojitelji predšolskih otrok bodo morali imeti visokošolsko izobrazbo;
 • izboljšanje kakovosti programov izobraževanja učiteljev

Prenovljeni sistem izobraževanja in usposabljanja učitelj naj bi bil privlačnejši, zlasti za moške kandidate; zaenkrat je v študiju le četrtina moških kandidatov. Več bo znanega o
reformah izobraževanja učiteljev jeseni 2009.

Pomembni poudarki iz programa vlade 2008 – 2013:

 • razvoj enotnih standardov kakovosti za predšolske inštitucije;
 • uveljavitev ukrepov za zmanjšanje osipa učencev, med drugimi zagotavljanje možnosti šolanja in usposabljanja do 18. leta;
 • več jezikovnega usposabljanja za otroke priseljencev;
 • spodbude za priseljence, da bi se usposabljali kot učitelji;
 • vključevanje medkulturnih kompetenc v vse programe izobraževanja in usposabljanja učiteljev;
 • prestrukturiranje pedagoških študijev v skladu z zahtevami bolonjskega procesa;
 • priprava nacionalnega načrta razvoja visokega šolstva in poenotenje pristopov na pedagoškem področju.

Manjši oddelki pri pouku tujih jezikov
Ministrstvo za izobraževanje je izdalo nove predpise o velikosti oddelkov v sekundarnih šolah, ki naj bi se uveljavili postopoma do leta 2011. Dopustno število učencev oziroma dijakov v oddelkih bo poslej nižje, in sicer 25 (prej 30).  Manjši oddelki so predvideni zlasti pri pouku tujih jezikov.

Vir: APA – Austria Presse Agentur

(Skupno 59 obiskov, 1 današnjih obiskov)