Cilj reforme notranje organizacije šol za zaposlene je omogočiti odraslim, prikrojeno in prilagojeno nadaljnje izobraževanje s čim manjšimi časovnimi izgubami (brez morebitnih let ponavljanja) in izgubami kariernih priložnosti. S spremembo veljavnega zakona se uvaja modularni sistem, tj. povezovanje predmetov v »polletne pakete«. »Modul« na tem mestu pomeni en semester za učno vsebino posameznega predmeta. Neuspešno opravljen modul bo tako možno popraviti z opravljanjem enojnega preverjanja znanja (kolokvijem) in s tem odpade ponavljanje.

Poleg zadevnih organizacij za izobraževanje so odraslim oziroma zaposlenim na voljo univerzitetni študijski programi uporabne znanosti in pripravljalni tečaji na sprejemne izpite za sprejem na višje in visokošolske institucije. S spremembami zakona o izobraževanju zaposlenih bodo zaokrožili ponudbo in zagotovili vsem, vključenim v izobraževanje odraslih oziroma zaposlenih, enostavnejše pogoje za naknadno opravljanje ali pridobitev (višje) stopnje izobrazbe.

Spremembe zakona, ki bodo predvidoma začele veljati septembra 2011, naj bi imele pozitiven učinek tudi na zaposlovanje in status Avstrije kot poslovne lokacije.

Vir: Austrian education news 64, Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

(Skupno 57 obiskov, 1 današnjih obiskov)