Avstrija bo jezikovni program, ki nudi podporo učencem, ki zelo slabo ali skoraj ne govorijo nemško, razširila še za 3 leta (do leta 2018). Cilj teh programov je v najkrajšem možnem času pomagati učencem priseljencem pridobiti jezikovne spretnosti, ki jih potrebujejo, da lahko sledijo pouku, ter jih pripeljati do ravni znanja, na kateri lahko sledijo pouku ter izpolnjujejo zahteve učnih načrtov brez posebnih težav. Avstrija bo zato za pomoč begunskim in ostalim otrokom, katerih materni jezik ni nemščina, na jezikovnem področju zaposlila dodatnih 442 specializiranih učiteljev (sedaj jih je na tem področju zaposlenih 208). Poleg tega bodo šole pri integraciji podprli tudi mobilni medkulturni timi, ki bodo pomagali predvsem pri vzpostavljanju komunikacije z učenci priseljenci in njihovimi starši, odprtih bo tudi 1200 mest za osnovno opismenjevanje odraslih priseljencev. Za širitev programov integracije z ukrepi na področju izobraževanja je avstrijska zvezna vlada v marcu 2016 odobrila dodatnih 23,75 milijonov evrov s postavke državnega proračuna, namenjene integraciji priseljencev.

Učenci, ki slabo ali sploh ne govorijo nemško, so v šolo sprejeti kot učenci s statusom ex-matricular (rojenih v tujini oziroma priseljenih) za obdobje dveh let. To velja tako za učence, stare šest let, kot tudi za starejše učence, ki so šolo obiskovali že v svoji matični državi. Avstrija je vpeljala spremljajoče jezikovne tečaje po zakonu, ki ureja oranizacijo šol (SchOG, de) v šolskem letu 2006/07 kot dodaten ukrep pomoči in podpore učencem priseljencem, katerih materni jezik ni nemščina. Ti učenci obiskujejo intenzivni tečaj oziroma ure nemščine bodisi v manjši skupini ali v razredu z drugim učiteljem v obsegu 11 ur tedensko za največ eno leto. Pouk nemščine kot tujega jezika nadomesti njihovo obveznost obiskovanja obveznega predmeta nemščine kot maternega jezika, dokler ne dosežejo ravni znanja, s katero se lahko normalno vključijo v pouk nemščine. Na ta način pridobivajo jezikovne spretnosti, s katerimi lahko sledijo pouku. Razumevanje in sposobnost komuniciranja sta namreč ključna za učni uspeh, zato tovrstni jezikovni tečaji pomagajo pri vzdrževanju kakovosti izobraževanja tudi na dolgi rok.

Rezultati spremljajoče evalvacije (de) programa jasno kažejo na pozitivne učinke, ki jih program ima na jezikovne spretnosti učencev, na njihove socialne veščine ter njihovo vključevanje v družbo svojih sovrstnikov.

Več>> Zakonodajni paket april 2016 (de)

Izjava za medije (24.3.2016) (de)

Izjava za medije (7.4.2016) (de)

 

Vir>> Eurydice novica

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)