V Avstriji so s sprejemom novih predpisov v letu 2013 začeli z reformo upravljanja obveznega izobraževanja. Reforma se osredotoča na ukinitev okrožnih odborov za izobraževanje in prenos njihovi pristojnosti na regionalne odbore. S tem ukrepom bo večje število šol pripadlo pod pristojnosti ene upravne ravni, hkrati pa bo več odgovornosti preložene na ravnatelje šol. Z reformo nameravajo nadaljevati z razvojem nadzornih mehanizmov, povečati učinkovitost sistema in ga debirokratizirati.  Regionalne oblasti morajo ukrepe za prenos pristojnosti izvršiti do 1. Avgusta 2014.

Cilji reforme:

  • zvišanje učinkovitosti v izobraževalnem sektorju,
  • višji regionalni standardi kakovosti in upravljanje šol,
  • debirokratizacija na račun opustitve ravni upravljanja,
  • večja preglednost pri imenovanju ravnateljev šol.

 

Ukrepi:

  • Ukinitev ravni upravljanja

Načrtovana je ukinitev 98 okrožnih odborov za izobraževanje. Naloge okrožnih odborov bodo prevzeli regionalni odbori in okrožni šolski inšpektorji bodo prešli pod regionalne šolske uprave. Okrožna raven upravljanja bo v celoti ukinjena. Pričakujejo zmanjšanje števila inšpektorskih delovnih mest za 20%.

 

  • Okrepitev položaja ravnateljev in šolskih okolišev

Na področju obveznega izobraževanja bo omogočeno, da bo šole v enem okolišu (tudi različne tipe šol) vodila skupna uprava.  Nova pravila za imenovanje ravnateljev bodo povečala preglednost postopkov.

Pričakovani učinki:

  • povečanje kakovosti in učinkovitosti,
  • od leta 2016 zmanjšani stroški.

Spremljanje izvajanja reforme: Austrian Federal Ministry of Education and Women’s Affairs

Več>>
Zakonodaja
Zakon v parlamentu (Zakon o upravni reformi šolskih oblasti)

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)