Avstrijska vlada je v okviru svojega delovnega programa za obdobje 2013-18 zastavila prenovo prehoda iz vrtca v šolo. Gre za pilotni projekt z imenom Schulstart-Neu in je v začetni fazi izvajanja, predvidoma se bo izvajal med letoma 2014 in 2017.

Cilji prenove so:
•    olajšati prehod iz vrtca v šolo za otroke,
•    spodbujati sodelovanje med izobraževalnimi institucijami,
•    okrepiti temeljne kompetence.

Ukrepi:
Vrtec je v Avstriji tradicionalna oblika varstva otrok, starih od 3 do 6 let, toda ni del šolskega sistema. Od 5. leta dalje je obiskovanje vrtca za otroke brezplačno in obvezno, vsaj 16 ur in vsaj 4 dni na teden.

Nova pobuda bo:

  • Spodbudila razumevanje zadnjega leta v vrtcu in prvih dveh let formalnega izobraževanja kot zaključene celote – obdobja vstopa v šolo.
  • Ustvarila potrebne podlage za posredovanje podatkov iz vrtca v šolo ob vpisu v 1. razred.
  • Okrepila sodelovanje med vrtci in učitelji v primarnem izobraževanju:
    • Učni načrti bodo razviti tako, da bodo bolj usmerjeni k poučevanju za usvajanjeključnih kompetenc.
    • Za otroke, ki potrebujejo jezikovno podporo bo poskrbljeno z intenzivnimi jezikovnimi tečaji, ki jim bodo omogočili uspešno vključitev v šolanje.
    • Vpela starše v sodelovanje s ciljem krepitve učnega napredka učencev.

 Več :

>>Spletna stran Schulstart Neu
>>Delovni program avstrijske zvezne vlade v angleškem jeziku (p. 40; Measure: Create the prerequisites for passing on the necessary educational information from the nursery school to the primary school after pupils enrol for the latter; further develop the cooperation of nursery school and primary school teachers.)

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)