Maja 2014 so v bolgarski vladi sprejeli novo Strategijo poklicnega razvoja pedagoških delavcev za obdobje 2014 do 2020. Strategijo so pripravili v skladu s Strategijo EU za pametno, trajnostno in vključujočo rast, Strateškim okvirom za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020), sklepi Sveta z dne 26. 11. 2009 o poklicnem razvoju učiteljev in vodstvenih delavcev ter kohezijsko politiko EU (2014–2020). Med ukrepi nove strategije so:

  • Oblikovati enotnega sistema začetnega in nadaljevalnega izobraževanja
  • Pripraviti zakonsko podlago za pravico in dolžnost do stalnega poklicnega razvoja
  • Ustvariti boljše pogoje za poklicni in karierni razvoj
  • Zagotoviti finančna sredstva in IT za izobraževalni sistem
  • Prilagodljivost vodstvenih struktur v višje sekundarnem izobraževanju

S strategijo so določili tudi 4 izvedbene cilje:

  1. cilj: razviti enoten in koherenten sistem nadaljnjega izobraževanja pedagoških delavcev
  2. cilj: pripraviti zakonski okvir, znotraj katerega bo država lahko regulirala začetno (pripravljalno) izobraževanje, nadaljnje izobraževanje in poklicni razvoj pedagoških delavcev
  3. cilj: sprejeti poklicne standarde za pedagoške delavce ter vzpostaviti sistem za zagotavljanje kakovosti, diferencialna plačila in poklicni razvoj
  4. cilj: ustvariti ugodne pogoje, zaradi katerih se bodo pedagoški delavci hitreje odločali za poklic, bodo ostajali v poklicu in se razvijali; tudi ugodne pogoje za strokovnjake z visoko stopnjo strokovne usposobljenosti.

Vir: bolgarska nacionalna enota Eurydice, Eurypedia 22. 12. 2014

(Skupno 47 obiskov, 1 današnjih obiskov)