Na Češkem so začeli izvajati novo strategijo izobraževalne politike s ciljem izboljšati kakovost in dostopnost izobraževanja.

Novo strategijo izobraževalne politike za 2020 je julija 2014 sprejela češka vlada. Ta vseobsežen dokument je pripravljen z namenom, med drugim, odpraviti težave zaradi drobljenega strateškega načrtovanja in upravljanja na področju izobraževalnih politik.

Z vsebinskega vidika so s strategijo določene osnovne prednostne naloge razvoja češkega izobraževalnega sistema tako za pristojne organe kot oblikovalce politik.

Strategija temelji na strateškem okvirju za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju 2020 (ET 2020) in konceptu vseživljenjskega učenja z namenom spodbujati in uresničevati glavne cilje izobraževanja: osebnostni razvoj za boljše življenje ljudi, ohranjanje in razvijanje kulture kot sistema skupnih vrednost, razvoj aktivnega državljanstva in pogojev za socialno kohezivno družbo in demokratično vodenje oziroma upravljanje ter priprava na zaposlitev.

Tri najpomembnejše naloge strategije:

  1. v naslednjih letih pomembno zmanjšati neenakost v izobraževalnem sistemu
  2. podpreti učitelje, ki so najpomembnejši za kakovost izobraževanja
  3. začeti učinkovito in odgovorno voditi in upravljati izobraževalni sistem

Dodatne informacije na povezavi http://www.vzdelavani2020.cz/.

Vir: češka nacionalna enota Euryidce; Eurypedia 23. 12. 2014.

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)