Na Češkem so maja 2016 sprejeli spremembe zakona o izobraževanju, ki uvaja novosti v vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Poslej bodo na Češkem:

  • Imeli možnost ustanavljati gozdne vrtce (v veljavi od 1. septembra 2016), v katerih se program praviloma izvaja na prostem; zanje bodo z izjemo prostorskih zahtev veljala enakam pravila kot za običajne vrtce.
  • Otroci v šolskem letu, ki sledi letu, ko so napolnili 5 let, obvezani obiskovati vrtec do prehoda v šolo (v veljavi od 1. januarja 2017).
  • Imeli v zakonu garancijo o zagotovljenem mestu v predšolsli instituciji
    • za vse 4-letnike od 1. septembra 2017
    • za vse 3 letnike od 1. septembra 2018
    • za vse 2 letnike od 1. septembra 2020

Na Češkem je delež vključenosti vseh otrok ustrezne starosti v prešolsko vzgojo le nižji od  evropskega povprečja. Ne dosega tudi ciljne vrednosti 95 % vključenih otrok v starosti od 4 let do začetka šolanja, saj je delež vključenih 5 letnikov leta 2013 znašal 88,9 %, delež vključenih 4 letnikov pa 82,7 %.

Delež vključenih otrok v predšolsko vzgojo in izobraževanje, 2013

skupno 4-letniki 5-letniki
Češka 85,7 82,7 88,9
Slovenija 89,8 89,0 90,7
EU 93.9 91,8 96,0

Vir podatkov: Eurostat. 

Vir>> Descriptions of national education systems

(Skupno 41 obiskov, 1 današnjih obiskov)