OECD ocenjuje, da je sistem izobraževanja priseljencev na Danskem sicer dober, vendar ga je mogoče še izboljšati. Otroci jezikovnih manjšin imajo dobre pogoje za izobraževanje, vendar njihov učni uspeh še vedno ne dosega povprečja.

Na Danskem je v primerjavi z drugimi državami skupina priseljencev sicer majhna, vendar zelo raznolika. Čeprav so vpeljali dobre pogoje za poučevanje dvojezičnih učencev v osnovnem in poklicnem izobraževanju, priseljenci in njihovi potomci ne dosegajo enako dobrih rezultatov kot učenci danske narodnosti.

Poročilo, ki ga je OECD oprla tudi na rezultate raziskovanja o najučinkovitejših metodah poučevanja priseljencev in njihovih potomcev v šestih evropskih državah, vsebuje oceno dobrih vidikov in tudi nekatere predloge za izboljšanje.

Poročilo ugotavlja naslednje:

  • Na Danskem so vzpostavili dober okvir za zagotavljanje enakih možnosti vseh učencev v sistemu izobraževanja.
  • Pomembno se je okrepila evalavcijska kultura in vzpostavil ”ambiciozen in perspektiven” strateški okvir.
  • Mnoge občine in šole so s svojim delovanjem že lahko primeri dobre prakse za druge.
  • Dobro izdelana sta tudi sistema za preverjanje znanja jezika in za pomoč predšolskim otrokom.
  • V zadnjih desetih letih so vlada, podjetja in poklicne višje šole uspešno posodobili programe poklicnega izobraževanja, vključno z usmerjanjem mladih priseljencev. Predvsem so izboljšali poklicno svetovanje in mentorstvo.

Predlagajo  izboljšave:

  • Šolskim vodstvenim delavcem in učiteljem je treba omogočiti razvoj ustrezne kompetentnosti za poučevanje dvojezičnih učencev, saj menijo, da niso dovolj usposobljeni.
  • Pristopi šol in občin k zagotavljanju pomoči učencem priseljencem, na primer za poučevanje v danščini kot drugem jeziku, bi morali biti enotnejši.
  • Nadaljevati in spodbujati je treba procese razvijanja evalvacijske kulture. Občine in šole naj posebej načrtujejo aktivnosti in cilje za zmanjševanje zaostankov v znanju dvojezičnih učencev.

Danska ministrica za izobraževanje, gospa Tina Nedergaard pravi:

“Na Danskem smo v zadnjih nekaj letih, kot je poudarjeno v poročilu, sprejeli mnoge pobude in imamo na splošno dobra izhodišča za nadaljnja prizadevanja. Seveda je za uresničitev takšnih pobud potreben čas, vendar sem prepričana, da bodo prvi rezultati vidni že v naslednjih letih. …”

Vir: Ministrstvo za izobraževanje na Danskem

 

Poročilo v celoti

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)