Prvega avgusta 2015 so na Danskem začeli izvajati reformo programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Cilj reforme je v prvi vrsti zagotoviti visoko kakovostno poklicno izobraževanje in diplomantom poklicnega izobraževanja omogočiti več možnosti za nadaljevanje izobraževanja.

Reforma temelji na sporazumu o boljšem in bolj privlačnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju iz februarja 2014 (v danščini), v katerega so partnerji zapisali štiri splošne cilje poklicnega izobraževanja in usposabljanja:

  • Več dijakinj/dijakov naj se vpiše v poklicno izobraževanje in usposabljanje nemudoma po zaključnem izpitu v 9. razredu osnovne šole (Folkenskole) ali po zaključenem dodatnem 10. razredu, namenjenem pripravi za poklicno izobraževanje.
  • Več dijakov/dijakinj naj poklicno izobraževanje in usposabljanje uspešno zaključi.
  • Poklicno izobraževanje in usposabljanje mora vsakemu dijaku/dijakinji postaviti izzive, prek katerih bo čim bolj razvil vse svoje potenciale.
  • Zaupanje in dobro počutje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju se morata okrepiti.

 

Ukrepi, ki naj bi omogočili doseganje zgoraj naštetih ciljev in so jih začeli izvajati s trenutno reformo, so:

1.   Uvedba 4 glavnih predmetnih področij, ki vsebujejo več posamičnih programov poklicnega izobraževanja. To naj bi olajšalo izbiro programov izobraževanja in usposabljanja mladim, ki se vpisujejo. 4 predmetna področja, so: 

  • varstvo, zdravje in izobraževanje, 
  • administracija, trgovina in ekonomija, 
  • hrana in kmetijstvo,
  • tehnologija, gradbeništvo in promet.

2.   Jasni pogoji za vpis in priložnosti za vse mlade. Prizadevanja za povečanje števila mest za praktično usposabljanje/ pripravništvo.

3.   Uvedba novih programov za odrasle nad 25 letom starosti, z namenom večje prilagoditve programov potrebam odraslih ter ustvarjanja privlačnejših možnosti, ki bodo omogočile dokvalifikacijo delavcev.

4.   Uvedba dodatnih možnosti kombinacije poklicnega in splošnega srednjega izobraževanja (EUX). Ta bo omogočila večjemu številu mladih, da obenem pridobijo srednjo izobrazbo (višjo sekundarno izobrazbo) in poklicno izobrazbo. Namen ukrepa je omogočiti nadaljnjo izobraževalno pot mladim po zaključku poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Več>>
Eurypedia – Danska poglavje o reformah.
Improving Vocational Education and Training – overview of reform of the Danish vocational education system (pdf. En)
Vir>> Eurydice novica

(Skupno 44 obiskov, 1 današnjih obiskov)