Danska vlada je z dvema opozicijskima strankama 7. junija 2013 dosegla »Dogovor o izboljšanju standardov v danski javni šoli« (Agreement on Improvement of the standards in the Danish Public School). Cilj dogovora je izboljšati kakovost danske javne šole in se odzvati na izzive, s katerimi se javna šola sooča. Reforma je usmerjena k dosegnji treh temeljnih ciljev:  šola mora omogočiti vsem učencem, da v polnosti razvijejo svoje potenciale, vpliv socialno ekonomskega statusa na akademske dosežke učencev se mora znižati, povečati se mora zaupanje v šolo in dobrobit učencev v šoli, ki naj temelji na spoštovanju strokovnega znanja učiteljev.

Da bi dosegli naštete cilje, so se dogovorili o reformi javne šole, ki združuje tri ukrepe, ki se medsebojno podpirajo:

  1. Podaljšanje časa pouka, večjo raznolikost pri izvedbi pouka ter izboljšave učenja in poučevanja. Bistveno je povečano število ur matematike in maternega jezika ter število ur pouka drugega tujega jezika v drugih dveh triadah, dodane so tudi ure pouka angleškega jezika v prvi triadi. Poleg tega je uram, ki so namenjene poučevanju predmetov dodano še 5 do 7 ur tedensko za samostojno učenje s pomočjo in 2-3 ure športih aktivnosti tedensko. Uveden je tudi nov praktični predmet z imenom ročne spretnosti in oblikovanje (craft and design). Dodane so ure za izbirne predmete v zadnji triadi. Šolski teden se je tako na primer za učence prvih razredov z 21,8 ur podaljšal na 30 ur, za učence osmih razredov pa s 30,2 na 35 ur.)
  2. Izboljšano stalno strokovno izpopolnjevanje za učitelje, pedagoško osebje in ravnatelje.
  3. Zmanjšanje števila učnih ciljev, njihova poenostavitev in jasnejša pravila in predpisi. Na nacionalni ravni so na primer zastavili naslednje cilje glede učnih dosežkov:
  • Vsaj 80 odstotkov učencev mora dosegati dobre rezultate pri branju in matematiki na nacionalnem preverjanju znanja.
  • Število učencev z visokimi učnimi dosežki se mora iz leta v leto povečevati.
  • Število učencev z nizkimi dosežki se mora iz leta v leto zmanjševati.
  • Povečati se mora dobrobit učencev.

Dogovor, ki obsega še mnogo drugi podrobnosti načrtovane reforme, lahko v angleškem jeziku preberete na spletni strani danskega ministrstva za izobraževanje. Reforma se bo pričela izvajati v šolskem letu 2014/15.

Vir>> Eurypedia

Dogovor o izboljšanju standardov v danski javni šoli

 

 

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)