Na danskem ministrstvu za šolstvo, visoko šolstvo in znanost so marca predstavili in začeli izvajati strategijo za krepitev naravoslovja v primarnem in nižjem ter višjem sekundarnem izobraževanju. Namen strategije je povečati zanimanje učencev in učenk za naravoslovne vede; hkrati pa je v ozadju prizadevanje, da bi se ti v višjem sekundarnem izobraževanju specializirali za t. i. STEM discipline (Science, technology, engineering, and mathematics) –  po slovensko MINT (matematika, informatika, naravoslovje, tehnika).

Nacionalna naravoslovna strategija je bila sicer omenjena že leta 2016 v sporazumu za izboljšanje sekundarnega izobraževanja. V sporazumu so navedli, da je »v sodelovanju z vsemi deležniki treba oblikovati znanstveno strategijo, ki bo zagotavljala boljšo usklajenost med naravoslovnim izobraževanjem v primarnem, nižjem ter višjem sekundarnem in visokošolskem izobraževanju.« Kot pomembno za razvoj področja so navedli tudi krepitev sodelovanja izobraževalnega sektorja s podjetji. Podpisu sporazuma je sledila ustanovitev dveh skupin – strateške in posvetovalne. Na novo uveljavljena strategija temelji prav na priporočilih teh dveh skupin.
Za izvedbo strategije so namenili 180 milijonov danskih kron, kar je približno 24 milijonov eurov.

Strategija kot prispevek k povečanju zanimanja za znanost med otroki in mladimi

Aktualna danska ministrica za šolstvo Merete Riisager Andersen je na predstavitvi strategije povedala: »Naravoslovna znanost nam pomaga razumeti svet in ga spreminjati na bolje. Znanstveno razumevanje lahko utira pot za vznemirljivo delo. Otroci in mladi se morajo tega bolje zavedati, zato uvajamo strategijo, ki krepi položaj naravoslovnim znanostim v našem izobraževalnem sistemu in v družbi na splošno.« 

Strategija se nanaša na v obvezno primarno in nižje sekundarno šolsko izobraževanje (Folkeskole), ki traja do 10 let (običajno se prične s šestimi leti). Prav tako pa tudi na višje sekundarno šolsko izobraževanje (dve do pet let izobraževanja), ki je namenjena učencem in učenkam, starim od 16 do 19 let.

Večletni načrt strategije (2018-2024) je usmerjen v doseganje priritet:

  • Višja motivacija za naravoslovje, boljše naravoslovne spretnosti (tudi zmožnosti znanstvenega mišljenja) na vseh ravneh izobraževanja. Nacionalna kampanja bo povečala interes učencev in učenk za naravoslovne vede.
  • Nenehno posodabljanje vsebin naravoslovnih predmetov.
  • Zvišanje akademskih standardov za učitelje naravoslovja. Posebna namenska sredstva bodo usmerjena v uvedbo univerzitetnega magistrskega programa za bodoče učitelje naravoslovnih predmetov. 
  • Uvedba posebnih ukrepov za spodbujanje in ohranjanje interesa za naravoslovje med posebej nadarjenimi učenci oziroma učenkami. Tehnološka posodobitev pouka.
  • Ustvarjanje lokalnih in profesionalnih mrež za podporo naravoslovju.

Nova strategija za naravoslovje je skladna in del (tudi finančno) krovne vladne »strategije za digitalno rast Danske«, ki vodi Dance in Danke v splošen »digitalni razvoj in ustvarja rast ter blaginjo v korist vseh v družbi«.

Vir>> Opisi nacionalnih izobraževalnih sistemov – Danska

Več>> Danska strategija za digitalno rast  (dk)

Danska strategija za naravoslovje (.pdf, dk)

 

(Skupno 180 obiskov, 1 današnjih obiskov)