Eden izmed ciljev združenja ESHA je poudarjanje pomena pedagoškega vodenja šole in promocija takšnih delovnih razmer, ki lahko izboljšajo kakovost vodenja šole. Kakšna je vloga ravnatelja ali kolikšna je njegova plača, o tem odločajo države glede na svoje videnje razvoja družbe, vrednote, izobraževalne strategije in prioritete in zakonodajo. Kljub razlikam med državami pa se vsa nacionalna ravnateljska združenja, sodelujoča v ESHA, zavzemajo za naslednje skupne cilje:
•    Nova moderna šola ki je čedalje zahtevnejša in zapletenejša, terja vodenje, porazdeljeno na več voditeljev. Samo z deljeno odgovornostjo je mogoče učinkovito  voditi moderno šolo. Vodstvena struktura na šoli mora zagotavljati učinkovito izvajanje kuirkuluma, zato je pomembno, da  lahko obvladuje s tem osnovnim ciljem povezano financiranje in kadrovanje.
•    Vloga ravnatelja šole mora izhajati iz družbeno priznanega vplivnega položaja in odgovornosti.
•    Položaj ravnatelja šole bi moral biti trajen in za nedoločen čas.
•    Ravnatelj šole naj bi imel zadostno podporo okolja, moč in avtonomijo, da upraviči svoj odgovorni položaj.
•    Ravnatelj šole bi moral biti priznan kot samostojen, visokošolsko izobražen poklic (profesija), ki združuje določene tipične poklicne dolžnosti, in ki zahteva ustrezno znanje, spretnosti in zmožnosti.
•    Pri vsakodnevnem vodenju šole bi moral biti ravnatelj šole popolnoma avtonomen.
•    Ravnatelj šole, ki je odgovoren za uspeh učencev in rezultat delovanja šole kot celote, bi moral biti pristojen za izbiro in zaposlovanje osebja šole.
•    Sodelovanje med šolami različnih držav je dragoceno za kakovost izobraževanja, zato bi ga morali spodbujati. Izmenjava izkušenj, strokovnih dognanj, dobrih praks in virov med ravnatelji lahko koristna za učence in bi jo morali spodbujati.
•    Sodelovalna omrežja šol so koristna za boljše delo ravnateljev, zato ga bo ESHA spodbujala.
•    Vodstvena delovna mesta bi morala omogočati karierno napredovanje, plače pa bi morale odražati razlike v delovnih obremenitvah in povečanju odgovornosti.
•    Za ustvarjanje baze sposobnih naslednikov na ravnateljskih položajih bi morala biti zagotovljena ustrezna podpora in organizirani načini.

Vir>> ESHA

Več >> Vision paper

(Skupno 39 obiskov, 1 današnjih obiskov)