Komisija za študente in diplomante mora ministrici za izobraževanje in znanost Henni Virkkunen podati poročilo o delu.

Komisija šolskega ministrstva predlaga spremembe vpisa novincev v visokošolske institucije. Pospešiti želi prehod mladih iz srednjih šol v visoko šolstvo ter izboljšati možnosti tistih, ki se vpisujejo prvič. Komisija tako predlaga ločen izbirni postopek za absolvente srednjih šol, ki naj bi temeljil v glavnem na rezultatih nacionalne “mature” (matriculation examination) v splošnem ali poklicnem srednješolskem izobraževanju, in med tistimi, ki so že bili sprejeti v visokošolski program. S predlogom so že seznanili ministrico za izobraževanje in znanost Henni Virkkunen.

Z obravnavanjem študijskega napredovanja v sistemu visokega šolstva ločeno od selekcije kandidatov, ki se vpisujejo prvič, želijo zagotovili učinkovitejši študij in racionalnejšo izrabo prostih študijskih mest. 

Komisija nadalje predlaga sistem selekcije na nacionalni ravni, ki bi bil enoten za vpis v 1. letnike na univerze in politehnike. Nova ureditev naj bi začela veljati v študijskem letu 2013/14.

V komisiji se strinjajo, da sta javnost in razvidnost meril za izbiro kandidatov pomembni –visokošolske institucije morajo pravočasno objaviti učni uspeh, ki ga bodo zahtevale za vpis brez sprejemnega izpita.

Komisija predlaga še to, da se namesto v določene študijske discipline študenti vpišejo v širše programske sklope, kot je področje izobraževanja ali študij na splošno na določeni visokošolski instituciji. Na ta način bi bila ponudba študijev celovitejša oziroma preglednejša.

Komisija poudarja pomembnost ciljno usmerjenega svetovanja v šoli; dijaki, ki uspešno zaključijo srednješolsko izobraževanje, bi morali natančneje načrtovati nadaljnji študij.

Zaradi pomembnosti vseživljenjskega učenja se bo tudi v prihodnje mogoče vpisati v visokošolski ali poklicni izobraževalni program v kateremkoli življenjskem obdobju in na katerikoli stopnji izobrazbe.

Komisija nadalje predlaga večjo odvisnost financiranja visokega šolstva od kakovosti, učinkovitosti in rezultatov študija. Na ta način bi spodbudili institucije k temu, da organizirajo študijske procese tako, da bodo lahko študenti diplomirali v predvidenem času.

Če bodo predlogi Komisije sprejeti, bodo doprinesli k skrajšanju časa za vstop mladih na trg dela vsaj za dve leti. Povečala pa bi se tudi učinkovitost študija na sploh in zmanjšal osip študentov, zlasti v strokovnem izobraževanju.

Vir: Opetusministeriö

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)