Junija 2010 je finsko Ministrstvo za šolstvo in kulturo objavilo predlog prenove ciljev v učnih načrtih osnovne šole in nov predmetnik. Uveljavili naj bi ga s spremembo zakona o osnovnošolskem izobraževanju. Predlagajo vrsto konkretnih ciljev osnovne šole, ki izvaja obvezno izobraževanje učencev od 7. do 16. leta starosti, po katerih se bodo ravnali učitelji, prenovile vsebine kurikuluma in spremenil predmetnik. Predlog vključuje naslednje:

  • organiziranje znanja in spretnosti v 5 glavnih skupin: miselne spretnosti (thinking skills); načini dela in medsebojni odnosi (ways of working and interaction); obrti in izrazne spretnosti (crafts and expressive skills); sodelovanje in pobuda (participation and initiative); samozavedanje in osebna odgovornost (self-awareness and personal responsibility);
  • razdelitev kurikuluma na 6 večdisciplinarnih skupin s specifičnimi cilji, in sicer: jezik in medsebojni odnosi (language and interaction), matematika, okolje, naravoslovje in tehnologije, podjetnost in družba, umetnosti in obrti ter zdravje in osebni razvoj;
  • povečanje obsega poučevanja na teden za 4 ure; možnosti izbire za razširjen pouk umetnostne vzgoje, ročnih del in telesne vzgoje;
  • vpeljava novih predmetov etike in dramske umetnosti v kurikulum;
  • vpeljava poučevanja tujega jezika že od 2. razreda dalje (pri starosti 8 let) in pestrejša ponudba učenja tujih jezikov.

Vir: Finnish Ministry of Education: novica Basic Education 2020 – the national general objectives and distribution of lesson hours

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)