Finci poročajo v okviru OECD Policy Review of Vocational Education and Training še o eni svoji “inovaciji”, povezani z usposabljanjem učiteljev v poklicnem izobraževanju. Z vpeljevanjem usposabljanja v parih poglabljajo sodelovanje med poklicnim šolstvom in gospodarstvom. V paru se hkrati in  vzajemno usposabljata učitelj poklicne šole in vodja usposabljanja – delavec iz prakse.

Namen programa Telkkä, ki temelji na tesnem sodelovanju učiteljev in vodij usposabljanja iz gospodarstva, je izboljšati odzivnost sistema poklicnega izobraževanja na potrebe delovnih okolij. Učitelji poklicnih šol se za dva meseca “zaposlijo” v ustreznem podjetju, kjer se povežejo v “pare” z zaposlenimi delavci, zadolženimi za usposabljanjem vajencev. Izkazalo se je, da je to zelo učinkovit način prenosa oziroma izmenjave znanja: na eni strani znanja in novih spretnosti, potrebnih za opravljanje konkretnega dela, na drugi strani pa pedagoško-didaktičnih pristopov k usposabljanju mladih. Učitelji pridobijo na ožjestrokovnem področju, vodje usposabljanja pa na metodičnem.

Pred začetkom usposabljanja učiteljev/vodij usposabljanja na delovnem mestu je organiziran uvodni seminar, na katerem udeleženci usposabljanja skupaj  opravijo načrtovalno fazo sodelovanja. Pogovorijo se predvsem o svojih pričakovanjih in skupnih ciljih. Po končanem usposabljanju soočijo izkušnje, jih zapišejo in razpošljejo v svojo ožjo strokovno javnost. Učitelji ocenjujejo tovrstno usposabljanje kot nepogrešljiv način seznanjanja z razvojem poklicnega sveta. Obenem je tudi dolgoročno koristno, saj poleg praktičnih izkušenj pridobijo “zveze” v podjetjih, da kasneje lažje organizirajo prakso za dijake in pridobijo izkušene strokovnjake iz podjetij za sodelovanje pri pouku v šolah.

Profesionalno spopolnjevanje z usposabljanjem v parih v realnem delovnem okolju organizirajo finski Uradi za podjetniško informiranje.

Več >> OECD Policy Review of Vocational Education and Training

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)