Finska družba doživlja velike spremembe, zato je Ministrstvo za izobraževanje in kulturo analiziralo dogajanje v izobraževalnih okoljih in zasnovalo strategijo, s katero bo poskušalo usmerjati razvoj, začrtanemu razvoju pa prilagoditi svoje aktivnosti. S strategijo 2020 želijo utrditi temelje znanja in ustvarjalnosti, s tem ohranjati in nadalje razvijati svojo uspešnost in družbeno blagostanje v družbi. Osrednja naloga ministrstva je spodbujati razvoj znanja, izobraževanja in temeljev ustvarjalnosti ter s tem namenom strateško upravljati področje vzgoje in izobraževanja. Ministrstvo namerava tem ciljem prilagoditi svoje postopke tako v odnosu do področja vzgoje in izobraževanja, ki ga upravlja, kot znotraj vlade.

S programi, vključenimi v strategijo 2020, namerava ustvarjati pogoje za odprtost in sodelovanje na vseh ravneh in negovati partnerstva z vsemi zainteresiranimi akterji vzgoje in izobraževanja. V odgovornosti ministrstva je, da zagotovi v finski družbi negovanje civilizacijskih vrednot in idealov. Finska mora ohraniti in utrditi vodilno mesto v razvoju znanja, družbenega sodelovanja in ustvarjalnosti.

Strategijo 2020 so načrtovali v več fazah. V začetni fazi je ministrstvo skupaj z različnimi strokovnjaki analiziralo aktualne družbene spremembe, ki bodo v prihodnje vplivale na šolstvo, znanost, kulturo, šport in mlade. Na podlagi zbranih informacij o naravi spreminjanja družbe se je osebje ministrstva razdelilo v strateške time, ki so zasnovale cilje in vsebine po posameznih podpodročjih. Posebna ekipa je bila zadolžena za pripravo celotne strategije in koordinacijo njenih delov. Naslednji korak so bile diskusije z interesnimi skupinami in skupno snovanje štirih programov, s katerimi bodo uveljavljali strategijo. Vsakega vodi tim strokovnjakov ministrstva. Programi se imenujejo:

  • Izobraževanje in kultura z mislijo na prihodnost (Education and culture look ahead)
  • Spremembe industrijske organiziranosti in dela (Change in the industrial structure and work)
  • Razhajanja in raznolikosti po regijah (Regional divergence and differentiation)
  • Raznolikost, multikulturalizem in nove skupnostne oblike (Differentiation, multiculturalism and new communality)

Več: Ministry of Education and Culture Strategy 2020 (pdf)

(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)