Interesna organizacija študentov bodočih učiteljev na Finskem
Zveza študentov pedagoških študijev na Finskem (SOOL) je krovna organizacija študentov bodočih učiteljev na Finskem. Cilj SOOLa je spodbujati sodelovanje bodočih poklicnih strokovnjakov s področja izobraževanja z namenom poiskati rešitve v smeri učinkovitejšega usposabljanje učiteljev. SOOL zastopa tudi pravne interese in interese v zvezi z izobraževanjem svojih članov, in sicer stremi k izboljšanju pogojev študija in socialnega statusa svojih članov.

Trenutno ima SOOL nekaj manj kot 7.000 članov, ki zastopajo različne skupine študentov na področju izobraževanja. Med največjimi skupinami so študenti programa predšolske vzgoje, razrednega pouka, poučevanja učencev s posebnimi potrebami in socialne pedagogike. V SOOL se lahko včlanijo vsi študenti, ki se usposabljajo za poklic na področju izobraževanja in so člani ene od 43 povezanih združenj.

V praksi SOOL povezuje in vključuje študente različnih skupin v razpravo o izobraževanju in usposabljanju učiteljev danes in v prihodnosti. SOOL usmerja in svetuje povezanim združenjem ter organizira usposabljanja in seminarje. Poleg tega obvešča svoje člane o aktualnih vprašanjih in temah v zvezi z usposabljanjem učiteljev. V prihodnosti želi vzpostaviti sistem izobraževanje učiteljev, ki bo temeljil na širokem sodelovanju pristojnih organov in služb.

SOOL svojim članom nudi tudi dodatne pomembne ugodnosti, kot so pravno svetovanje, brezplačni seminarji, zavarovanje, razni popusti itd.

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)