Finska v letu 2010 povečuje proračunska sredstva namenjena raziskovanju in razvoju za 155 milijonov evrov.

Finska vlada bo v raziskovanje in razvoj v letu 2010 vložila 155 milijonov evrov več kot prejšnje leto. V letošnjem proračunu je tako za te dejavnosti namenjenih 2 milijardi in 55 milijonov evrov. Ministrstvo za šolstvo bo deležno 45% teh sredstev oziroma 933 milijonov evrov.
Ključna področja v predlogu proračuna Ministrstva za šolstvo vključujejo izboljšanje kakovosti temeljnega izobraževanja, visokega šolstva in raziskovanja ter spodbujanje izobraževanja odraslih. Več sredstev bo namenjenih izboljševanju izobrazbenih možnosti mladih in preprečevanju socialne izključenosti. V predlogu so poudarki tudi na zagotavljanju materialnih pogojev za področji umetnosti in kulture, spodbujanju zdravega načina življenja s pomočjo telesne vadbe in športa ter izboljševanju socialnega položaja mladine.

V novem proračunu so za program Perusopetus paremmaksi (Za dvig kakovosti temeljnega izobraževanja) predvideli 62 milijonov evrov, od teh je 30 milijonov namenjenih zmanjševanju števila učencev v razredih in 15 milijonov poučevanju otrok s posebnimi potrebami. Obseg financiranja se bo povečal na področju umetnostne vzgoje, jutranjih in popoldanskih dejavnosti in poučevanju finščine in švedščine kot maternega in kot drugega učnega jezika.

Dodatnih 8 milijonov evrov je namenjenih financiranju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev (program OSAAVA), kar bo omogočilo financiranje izobraževanja za 34.000 učiteljev. Finančno bo posebno okrepljeno nadaljnje usposabljanje učiteljev za soočanje z imigrantsko problematiko.

Ekonomski pogoji za nemoteno delovanje prenovljenih univerz so zagotovljeni. Predlagana so dodatna sredstva v višini 2 milijonov evrov za financiranje raziskovalne infrastrukture. V celoti se bo financiranje raziskovalnih dejavnosti povečalo za 12,9 milijona evrov. 

V novem proračunu so zagotovljena sredstva za 1.300 dodatnih prostih mest na področju poklicnega usposabljanja in izobraževanja, tako v jesenskem roku kot tudi v naslednjem letu. Pilotni projekt Poklicni začetek bo postal trajna aktivnost. Cilj projekta je zagotoviti nadaljnje študijsko mesto za vsakega mladega človeka, ki zaključi splošno šolo.

Z namenom razvoja kompetentnosti odraslih in izboljšanja zaposlenosti so okrepili tako izobraževalne institucije kot tudi vajeniške oblike izobraževanja z zaposlovanjem dodatnih visokošolsko izobraženih strokovnjakov. Dodatna sredstva v višini 15 milijonov evrov k rednim proračunskim bodo omogočila 3.500 novih vpisnih mest v visokošolskem izobraževanju v letu 2010.

V proračunu je 890,4 milijona evrov namenjenih za finančno pomoč študentom, kar pomeni povečanje za 19,4 milijona v primerjavi z letom prej. Povečanje sredstev je nujno zaradi povečevanja potreb po študentskih pomočeh in povečanja obrokov posojil, ki jih mora država kot garant vračati oz. plačevati.

Povečanje sredstev namenjenih kulturi, mladini in športu

Sredstva namenjena umetnosti in kulturi se bodo v celoti povečala na 384 milijonov evrov. Za gledališča in orkestre bodo namenili 10,6 milijona evrov več kot lani (skupaj 79 milijonov), za muzeje 6,9 milijona (skupaj 38 milijonov). Za delovanje knjižnic je predlaganih 14% več sredstev kot v letu 2009.

Nadaljevalo se bo izboljševanje operativnih pogojev finske kinematografije. Državna podpora filmski industriji se je od leta 2007 povečala za 50%. V proračunu za naslednje leto so se sredstva namenjena filmski industriji povečala za 14,1 % (3.3 milijona evrov). Od tega bo 2.5 milijona evrov namenjenih podpori produkcije.

Za mladinsko delo je v proračunu namenjenih 7 milijonov več (skupaj 59). Povečanje financiranja bo namenjeno spodbujanju aktivnega državljanstva mladih, socialni krepitvi, izboljševanju bivalnih pogojev in, še posebej, mladinskim delavnicam in skupinskemu delu, ki se je izkazalo za učinkovito orodje preprečevanja socialne izključenosti.

Povečanje proračuna na 130 milijonov je predlagano na področju športa. To pomeni povečanje za skoraj 11 milijonov v primerjavi z lanskim letom. Ključen del tega bo namenjen rekreativnim dejavnostim. Znaten delež bo namenjen tudi športnim panožnim zvezam. 42% povečanje financiranja bo namenjeno razvoju vrhunskega športa in 36 % razvoju fizičnih aktivnosti mladih. To bo med drugim omogočilo tudi začetek projekta Aktivna šola. Dejavnosti boja proti prepovedanim poživilom v športu bodo prejele za 33% več sredstev v primerjavi z letom prej. Sredstva za gradnjo športnih objektov se bodo povečala za 1,65 milijona na 22 milijonov evrov.

Uporaba 463 milijonov evrov dohodkov od loterije

Pričakovano je, da bodo dohodki od loterije znašali 463 milijonov evrov, kar je 32 milijonov več kot leta 2009. S temi prihodki je zbranih 26% sredstev namenjenih znanosti. Od celotnega zneska državnega financiranja umetnosti, kulture, muzejev, knjižnic, športa in mladinskega dela, 65 % financ prihaja od loterijskih dohodkov. Dohodki so dodeljeni prejemnikom v skladu z določili Zakona o delitvi loterijskih dohodkov.

Vir: Ministry of education Finland

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)