Avgusta 2011 je grški parlament sprejel osnutek zakona, s katerim namerava reformirati visoko šolstvo. Cilj reforme je povečati avtonomijo in odgovornost univerz ter njihovo mednarodno konkurenčnost. Med predlaganimi spremembami so:

  • neodvisno ocenjevanje akademskega osebja,
  • omejitve trajanja študija od vpisa do diplome,
  • ustanavljanje svetov univerz, ki naj jih sestavljajo predstavniki iz vrst profesorjev, neakademskega osebja in študentov,
  • povezanost financiranja z uspešnostjo, finančna sredstva naj bi dodeljevala nacionalna agencija za zagotavljanje kakovosti,
  • tuji jeziki v študijskih programih naj bi bili obvezni,
  • uvedba šolnin za študij druge stopnje, tuje študente in posebne programe.

Vira: Kathimerini, 24. 8. 2011 in NFER: Education in the news, December 2011 

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)