Februarja 2010 je nacionalni kurikularni svet začel razpravo o predlaganih razvojnih načrtih za nov kurikulum za nižje sekundarno izobraževanje Junior (12 do 15 let). Načrtuje se:

  • premik od tradicionalnih meja med predmeti na manj predpisovalne vsebine kurikuluma, ki bi vključevale znanje in spretnosti, in ki bi ga šole lahko prilagajale glede na lokalne potrebe;
  • zmanjšanje pomena centraliziranega nacionalnega preverjanja znanja ob koncu nižjega sekundarnega nacionalnega izobraževanja junior certificate (za učence, stare 15 let) in razširitev metod ocenjevanja znanja na tej stopnji;
  • prožnejša organiziranost izobraževanja na tej ravni in večja povezanost izobraževanja z višjim sekundarnim obdobjem;
  • več možnosti poučevanja in učenja s sodobnimi metodami učenja ob aktivnostih, s skupinskim in projektnim delom, vrstniško ocenjevanje in samoocenjevanje.

Vir: Nacionalni svet za kurikulum in ocenjevanje (NCCA), Irska. pdf (4,4 MB): Innovation and identity: Ideas for a new junior cycle

(Skupno 41 obiskov, 1 današnjih obiskov)