Univerze v Južni Afriki imajo višji delež vpisanih študentov kot strokovne šole, vendar pa ne dajejo dovolj primerno izobraženih in kvalificiranih ljudi na področjih, pomembnih za razvoj družbe in gospodarstva. To so ugotovitve iz nacionalne strategije razvoja znanja in spretnosti za obdobje 5 let (National Skills Development Strategy III – NSDS3), ki jo je minister za visokošolsko izobraževanje in usposabljanje Dr Blade Nzimande predstavil v začetku letošnjega leta. Strategijo naj bi uresničevali s pomočjo področnih uprav za izobraževanje in usposabljanje (SETA) in njihovih svetovalnih mrež, pri tem bodo imele pomembno vlogo tudi univerze.

Cilj strategije je povezati usposabljanje na delovnem mestu s teoretskim učenjem v šoli in pospešiti prehod mladih iz šol na visokošolske institucije in nato v zaposlitev. Strategija obravnava tudi problem dalj časa trajajoče brezposelnosti in ponuja ukrepe, s katerimi bi povečali zaposlenost . Pomembne ovire, ugotavljajo, so omejen dostop do visokega šolstva – pomanjkanje študijskih mest in primernih programov na eni strani, na drugi pa socialne omejitve in akademski, geografski in finančni problemi, s katerimi se soočajo prikrajšani študentje.

»Public further education and training institutions as well as universities and universities of technology should have the capacity to deliver skills for the new economy«, pravi strategija.

Vir: Education today, 23. 1. 2011 in University World News, 23. 1. 2011

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)