V vseh osnovnih in srednjih šolah v Koreji bodo junija in septembra 2010 izvajali novo ocenjevanje uspešnosti učiteljev, ravnateljev in pomočnikov ravnateljev. Po novem sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti se bodo morali učitelji, ki ne dosegajo pričakovanih rezultatov, dodatno usposabljati, medtem ko bodo uspešni učitelji nagrajeni. Nagrade bodo (tudi) nedenarne, na primer možnosti za raziskovanje. Posamezna šola bo imenovala odbor za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, v katerega bodo vključeni starši in drugi člani iz lokalnega okolja. V procesu evalvacije bodo upoštevali tudi mnenja in poglede staršev in učencev.

Od leta 2011 dalje nagrajevanje učiteljev v osnovnih in srednjih šolah ne bo več temeljilo le na uspehu posameznika, ampak bo določen del (10 odstotkov) nagrade temeljil na uspešnosti šole, v kateri nagrajeni učitelj poučuje. Pri dodeljevanju nagrad bodo upoštevali sodelovanje učiteljev, uspeh učencev in zadovoljstvo obeh, staršev in učencev.

Vir: The Korea Herald

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)