V letu 2001 je bil na podlagi tako imenovanega McCronovega poročila sprejet dogovor o plačah škotskih učiteljev (pdf). Dogovor vključuje sistem plač, zagotovljeno leto dni pripravništva za vse nove učitelje, upoštevanje domačih priprav in ocenjevanja učenčevih nalog v učiteljevo delovno obveznost, pravico do 35 ur profesionalnega usposabljanja na leto in druge določene statusne pravice.

Po naročilu šolskega ministra se zdaj izvaja revizija tega dogovora. Vodi jo profesor Gerry McCormac, predstojnik in prorektor Univerze Stirling. Tako imenovani »McCormac Review« obravnava več vprašanj, povezanih z zaposlitvijo učiteljev. Med temi so tudi vprašanja, ali dogovor omogoča uresničevanje vseh ugodnosti, ki so namenjene učiteljem in učencem; ali je primeren za izvajanje »Kurikuluma za odličnost« ter ali privablja najbolj nadarjene ljudi za učiteljski poklic in zagotavlja trdno vodenje. Glede na aktualne finančne razmere preverjajo tudi ustreznost števila zaposlenih učiteljev in višino stroškov zanje.

Vir: The Scottish Government, 20. 6. 2011

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)