Latvija je 2. decembra 2015 sprejela Akcijski načrt za premestitve in sprejem oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito (.lt), v katerem opredeljena tudi skrb za izobraževanje in integracijo, ki potekata v dveh fazah:

  • 1. Prva faza se začne že takoj po prihodu prosilcev za azil v Latvijo in bivanju v azilnem domu Mucenieki, v katerem poteka 120-urni intenzivni tečaj latvijskega jezika za družine, starše in otroke, in traja od enega do treh mesecev.
  • 2. Druga faza pa se začne, ko družine pridobijo status begunca in se naselijo v posameznih občinah. Otroci tam nadaljujejo z učenjem latvijskega jezika v šoli. Akcijski načrt predvideva, da bo učenje in poučevanje individualno prilagojeno otrokom, če jih bo na šoli 10 ali manj. Če pa jih bo na šoli več kot 10, bo na voljo poseben učno-izobraževalni program, ki bo vključeval tudi socialno vključevanje teh otrok v družbo.

Izobraževanje begunskih otrok bo financirano iz državnega proračuna. Za leto 2015/2016 je sporazum o zagotavljanju izobraževanja za otroke begunce podpisan z dvema zavodoma: Rīgas Ukraiņu vidusskola in Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola. Obe šoli bosta zagotavljali osnovnošolski in srednješolske programe izobraževanja. (ISCED 1,2, in 3) Od leta 2012 ima v Latviji poleg teh dveh šol še šest (torej skupno osem) izkušnje z izobraževanjem begunskih otrok.

Vir>> Eurydice – opisi nacionalnih sistemov izobraževanja – reforme izobraževalnih sistemov – Latvija

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)