Latvijski minister za izobraževanje je odobril Akcijski načrt za reforme v visokošolskem izobraževanju in znanosti, njegove glavne prvine so:

  • izboljšanje kakovosti študija in znanstvenih dejavnosti,
  • posodobitev osnovnih virov za visokošolsko izobraževanje in znanstvene institucije in povečanje njihove učinkovitosti,
  • internacionalizacija visokega šolstva in povečanje zmožnosti visokošolskih institucij za pridobitev tujih študentov,
  • združitev visokega šolstva in znanstvenih sektorjev z gospodarskim in družbenim razvojem države.

V letu 2011 so bila sredstva EU namenjena za mednarodno vrednotenje študijskih programov. Z načrtovanimi reformami naj bi bili poslej v vsakem študijskem programu opredeljeni učni izidi. Pri zagotavljanju kakovosti bo pozornost, ki je bila doslej namenjena akreditaciji posameznega študijskega programa, v prihodnje usmerjena na študijsko področje kot celoto. Z reformami načrtujejo preglednejše financiranje visokošolskih institucij iz državnega proračuna, predvidevajo pa tudi spodbujanje institucij k iskanju dodatnih virov financiranja v zasebnem sektorju. Za štipendiranje študentov na podiplomskem študiju naj bi uporabili tudi sredstva iz Evropskih strukturnih skladov.

Vir: Eurypedia, 2. 12. 2011

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)