Na spletišču Eurypedia je z dne 19. 2. 2015 objavljeno sporočilo za javnost madžarske enote Eurydice o preverjanju znanja tujih jezikov učencev.

Več kot deset let madžarski učenci 6. 8. in 10. razreda opravljajo nacionalno preverjanje matematičnih in bralnih kompetenc. Lansko leto so prvič tako preverili in ocenili tudi znanje tujega jezika, in sicer učencev 6. in 8. razreda dvojezičnih šol (predmetni pouk tujega jezika – CLIL ali Content and language integrated learning). Letos pa bodo vsi šestošolci in osmošolci opravljali nacionalno preverjanje prvega tujega jezika, tj. nemščine ali angleščine.

Nacionalno preverjanje znanja prvega tujega jezika, tj. angleščine ali nemščine, bodo prvič opravljali vsi učenci junija 2015. Za organizacijo preverjanja bo odgovoren madžarski pristojni organ za izobraževanje. Cilj je pridobiti podatke o uspešnosti in učinkovitosti poučevanja tujega jezika. Okvir vsebin je objavljen v madžarščini na spletni strani centra za ekvivalenco in informiranje Oktatási Hivatal (http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/tartalmi_keret).

Preverjanje znanja tujega jezika učencev 6. in 8. razreda dvojezičnih šol (CLIL), ki so ga začeli izvajati leta 2014, bodo z letošnjim letom razširili tudi na učence 10. razreda.
Cilj je pridobiti podatke o uspešnosti in učinkovitosti pouka jezikov na šolah CLIL in zagotoviti kakovost. Če želijo šole še naprej izvajati pouk po metodi CLIL, mora določen delež njihovih učencev doseči določeno raven tujejezikovnih kompetenc (raven Skupnega evropskega jezikovnega okvira A2 v 6., raven B1 v 8. in raven B2 v 10. razredu).

Vir: Enota Eurydice Madžarska

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)