Na Malti je 23. novembra 2016 Ministrstvo za šolstvo in zaposlovanje najavilo začetek reforme sekundarne šole (secondary school, ISCED 1 – 2).

Reformo so poimenovali Moje potovanje: Doseganje ciljev po različnih poteh (My Journey: Achieving through different paths (.pdf)). V skladu s 4. UNESCO-ovim  ciljem trajnostnega razvoja bo reforma nadomestila sedanji model sekundarne šole, v kateri velja enak pristop za vse učence, z razvejano paleto programov izobraževanja, v kateri bodo učenci v skladu s svojimi interesi in osebnimi značilnostmi izbirali različne module in jih kombinirali s temeljnimi obveznimi vsebinami. Sekundarne šole se bodo združevale v centre (clustre), kjer bo pod eno streho na voljo ponudba programov z vseh poročij oz. usmeritev (akademske, poklicne in praktične / academic, vocational and applied). Tako naj bi glede na sporočilo Ministrstva za izobraževanje dosegli bolj  “vključujoč in celovit sistem”, ki nudi pravično podporo posameznim otrokovim talentom in potrebam s pomočjo kakovostnih akademskih, poklicnih in uporabnih učnih programov.

Poleg obveznih temeljnih predmetov (malteščina, angleščina, matematika, znanost in IT) bodo dijaki imeli možnost, da izberejo predmete iz akademske, praktične ali poklicne usmeritve. Zagotovljena bo usklajenost med vsemi različnimi učnimi programi, ki bodo omogočali študentom, da dosežejo 3. raven malteškega kvalifikacijskega okvira” (Malta’ Qualification’s Framework Level 3 – to je raven, ki je enakovredna ravni evropskega ogrodja kvalifikacij 3).

Poučevanje bo v vseh programih usmerjeno k osvajanje učnih izidov ter pridobivanju sektorskih kompetenc in vedenskih spretosti. Reforma predvideva vzpostavljanje sodelovanja med sekundarnimi šolami in z institucijami po-sekundarnega izobraževanja, institucijami za poklicno usposabljanje in delodajalci, ki bo namenjeno povečevanju možnosti za pridobivanje znanja in spretosti na delovnem mestu ter vajeništvo.

V sekundarni šoli, ki bo predmet reforme, poteka izobraževanje učencev starih od 13 do 16 let. Sekundarna šola (secondary school) na Malti je del spološnega obveznega izobraževanja, vanjo se vpišejo otroci po zaključku middle school (ISCED 1, starost 11-13 let).  V trenutnem sistemu se usmerjanje dijakov v splošne in poklicne programe začne po zaključeni obvezni sekundarni šoli, torej pri starosti 16 let.

Reforma sekundarnih šol se bo pričela izvajati v šolskem letu 2019/20, prva generacija diplomantov bo torej vstopila na trg dela ali v nadaljne izobraževanje v letu 2022. Leta 2024 pa naj bi na Malti pregledali izvajanje strategije izobraževanja 2014-2024 in na podlagi doseženih rezultatov pripravili novo.

Dodatne informacije so na voljo na www.myjourney.edu.mt (en).

Več o strukturi nacionalnih sistemov izobraževanja v Evropi si lahko pogledate na strani Eurydice Slovenia pod Dejstva in številke v dokumentu: Diagrami izobraževalnih sistemov 2016/17 (.pdf, en)

 

Na Malti so z namenom komunicirati temeljne cilje reforme čim širši javnosti poleg tiskanih gradiv in spletne strani pripravili tudi spodnje kratko video sporočilo.

 

 

Vir>> novica omrežja Eurydice

Eurydice network – descriptions of national education systems: Malta: Ongoing Reforms and Policy Developments

 

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)