Ministrstvo za izobraževanje zvezne države Maryland je sprejelo spremembe svoje disciplinske politike. Učenci oziroma dijaki, ki se pripravljajo na nadaljnje izobraževanje na višjih ravneh in na poklic, morajo najprej obiskovati šolo. Prenovljena filozofija šolske discipline se osredinja prav na to. Šole poslej ne bodo smele več neupravičeno sprejemati disciplinskih ukrepov, ki vodijo v pogojno izključitev učenca iz šole, zmanjšati bodo morale število dolgotrajnih pogojnih izključitev za nenasilne prekrške. Prizadevati si bodo morale za odpravo nesorazmernih disciplinskih ukrepov pri učencih, pripadnikih manjšin, in učencih s posebnimi potrebami. Šolski sistem bo moral poslej zagotoviti določene minimalne izobraževalne storitve za pogojno ali trajno izključene učence oziroma dijake.

Vir in več informacij: Maryland State Department of Education, 24. 7. 2012

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)