V sporočilu za javnost BMBF 15.9. 2017 št. 110/2017 je odziv nemške zvezne ministrice za izobraževanje Johanne Wanka na ugotovitve nove študije fundacije Bertelsmann Stiftung. Novo poročilo je vseobsežna in reprezentativna zbirka empiričnih podatkov o stanju digitalnih kompetenc in informacijske infrastrukture v različnih sektorjih izobraževanja v Nemčiji: “MonitorDigitale Bildung” (.pdf, de).

“Ugotovitve študije opravičujejo našo pobudo “Digitalpakt Schule”. Učitelji čutijo, da imajo zavezane roke zaradi nezadostne informacijske infrastrukture, in s težavo najdejo ustrezne izobraževalne medije. S kolegicami in kolegi iz dežel se strinjamo, da z dogovorom delamo odločilen korak k spodbujanju angažiranosti učiteljev v digitalnem izobraževanju. Želimo zgraditi informacijsko infrastrukturo za vse, usposobiti učitelje in razvijati ustrezne pedagoške pristope. Naš skupni cilj je posredovati vsem učencem zadostna znanja in spretnosti za digitalno pismenost.”

Nemško zvezno ministerstvo sodeluje z več partnerji pri osmišljanju vloge in uporabe digitalne tehnologije v izobraževanju, saj želijo, da postanejo nove priložnosti za izobraževanje uporabne za vse.

Digitalizacija je že dolgo del vsakdana, tudi v izobraževanju – v razredih, predavalnicah, poklicnih šolah in podjetjih. Virtualne knjižnice hranijo vse znanje sveta, očala za virtualno resničnost premagujejo prostorske omejitve, učne aplikacije odpirajo dostop do izobraževanja – neodvisno od časa in prostora. Tempo, z ves čas novo tehnologijo, je hiter. Zato se je pomembno pravočasno naučiti tehnologijo pravilno upravljati in uporabljati, odpreti in voditi strokovno razpravo, problematizirati in spremljati ljudi, ko vstopajo v digitalno učno okolje.

Zvezna ministrica Wanka je poudarila, da »mora kakovostno izobraževanje v 21. stoletju vključevati tudi digitalne spretnosti in znanja, suvereno uporabo tehnologije in obvladovanje tveganj digitalne komunikacije kot tudi učenje prek različnih novih digitalnih medijev.

S strategijo “Bildungsoffensivefür die digitale Wissensgesellschaft” (.pdf, de) (ofenziva izobraževanja za digitalno družbo znanja« želi ministrstvo (BMBF) krepiti digitalne kompetence in učenje z uporabo digitalnih medijev. V vseh petih sklopih ukrepov so obravnavani potenciali digitalnega izobraževanja sistematično za vsa področja šolanja.

Za spremljanje tega procesa je treba zagotoviti zanesljive podatke o dejavnikih uspešnosti in prednostih digitalnega izobraževanja. Zato so na ministrstvu določili digitalno izobraževanje za prednostno področje razširjene raziskave izobraževanja. Že danes na ministrstvu v okviru raziskovalnega področja “digitalno visokošolsko izobraževanje” proučujejo, kakšne koristi in prednosti bi imelo poučevanje prek digitalnih medijev v visokošolskih institucijah. Nemški inštitut za internet Deutsche Internet-Institut bo 2017 začel široko in interdisciplinarno študijo o digitalizaciji, znotraj katere bo »izobraževanje in kompetence« ena od tematskih področji.

 

(Skupno 45 obiskov, 1 današnjih obiskov)