Nemška vlada napoveduje povečanje finančne pomoči študentom. Novi ukrepi bodo posegli v obstoječe sheme podpore obenem pa uvedli nacionalni sistem štipendij oz finančnih pomoči. Načrte so že kritizirali v sindikatu znanstvenih delavcev in učiteljev (GEW).

Zvezni zakon o pomoči študentom (BAföG) upravičenim študentom ponuja finančno pomoč za čas študija, katere polovico bodo morali študenti povrniti. Višina zneska pomoči določena v odvisnosti od višine dohodka staršev, dohodka študenta in dejstva, ali je študent v času študija nastanjen doma. Študentje bodo lahko najeli tudi posebna študentska posojila.
Vladni viri zatrjujejo, da bo novi model finančnih pomoči  upošteval rast števila študentov in v skladu s tem ponudil pomoč večjemu številu študentov, tudi tistih, ki prihajajo iz finančno malo bolje stoječih družin. Najvišji znesek finančne pomoči naj bi dosegel 670 EUR mesečno.

Leta 2008 je v Nemčiji študiralo več kot 2 milijona, okrog 510 tisoč pa jih je prejemalo zvezno finančno pomoč, ki je v povprečju znašala 398 EUR. Večina bo polovico te finančne pomoči obvezana vrniti, saj je polovica nepovratne, polovico pa so prejeli v obliki posojila. Najvišji znesek pomoči je v letu 2008 znašal 648 EUR.

Nemška vlada napoveduje tudi strukturne spremembe – študentje, ki živijo v najetih bivališčih, bodo prejeli pavšalni znesek dodatka k odmerjeni pomoči;  za dokazilo o uspešnosti pri študiju bodo lahko predložili izpis pridobljenih kreditnih točk iz opravljenih študijskih obveznosti; starostna meja za upravičence se bo zvišala na 35 let.

Poseben program bo namenjen posebej talentiranim študentom. Sredstva, ki jih bodo na visokošolskih institucijah v ta namen pridobili  iz privatnih virov bodo  dopolnjena z enakovrednim prispevkom sredstev iz javnega proračuna. Javna sredstva bodo v enaki meri prispevali iz zveznega in deželnih proračunov. Prejemniki tovrstne pomoči bodo dobivali 300 EUR mesečno. 

Novi program je naletel na ostre kritike sindikata učiteljev in znanstvenih delavcev GEW. »Ne potrebujemo žepnine za ozko elito, ampak učinkovito in široko podporo za izobraževanje in usposabljanje. Vsi mladi morajo imeti možnost, da si privoščijo študij, ne glede na to, koliko zaslužijo njihovi starši,« je predlog sprememb komentiral predstavnik sindikata  Andreas Keller. »Čeprav bodo podjetja financirala le polovico sredstev in si jih odštela pri davčni napovedi, pa bodo lahko za ponujeni denar zahtevala dosego določenih ciljev,« pojasnjuje. »Verjetno je, da bodo študijski programi, v katerih ni izkazan neposredni ekonomski interes in visokošolske institucije v ekonomsko šibkejših regijah izpadli iz financiranja,« še dodaja.

Povzeto po>> University world news, avtori izvirnega besedila: Michael Gardner

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)