Na Stalni konferenci ministrov in Rektorski konferenci so sprejeli sklep o spremembah dodiplomskega in magistrskega študija v Nemčiji, s katerimi želijo zagotoviti večjo kakovost. Dvostopenjskemu študiju, ki so ga v Nemčiji uvedli v okviru bolonjske reforme, in sicer z namenom zagotoviti večjo primerljivost v evropskem prostoru, je sledil val pritožb študentov, predvsem v zvezi z delovno obremenitvijo. Spremembe vključujejo naslednje cilje:

· zmanjšati število izpitov – velja priporočilo največ en izpit na modul;

· realno določiti količino semestrskih obveznosti;

· poenostaviti prenos kreditov med institucijami, in sicer za boljšo mobilnost študentov tako v Nemčiji kot v mednarodnem prostoru;

· standardi, kot jih določijo zvezne dežele (Länder), naj bodo bolj prilagodljivi in

· zagotoviti posameznim institucijam večjo avtonomijo.

Kanclerka načrtuje tudi povišanje finančne pomoči študentom, in sicer za dva odstotka (BaföG).

Vir: Kultusministerkonferenz

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)